Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường và xử lý triệt để tình hình thực hiện thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tăng cường xử lý triệt để tình hình thực hiện thu phí trông giữ xe Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 5 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG VÀ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Qua thời gian thực hiện việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã triển khai thực hiện tốt công tác thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng một vài đơn vị và địa phương chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử phạt trong việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn do mình quản lý và có mức thu phí cao hơn so với quy định gây đến bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp lệnh Phí, lệ phí theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật về phí, lệ phí để các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn mình quản lý nắm được và thực hiện đúng theo quy định; không được tự đặt ra các khoản thu phí, lệ phí dưới các hình thức không đúng theo quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng cần phải tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các địa bàn có nhiều vướng mắc và các địa điểm tham quan, du lịch, tổ chức lễ hội để đảm bảo việc thực hiện thu đúng quy định và có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện không đúng quy định về phí, lệ phí. Đơn vị nào còn để tình trạng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn mình quản lý thu không đúng quy định về phí, lệ phí gây bức xúc trong dư luận thì Thủ trưởng các địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với trường hợp các đơn vị thu theo Quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai phải báo cáo về Sở Tài chính về tình hình thực hiện thu - chi, tỷ lệ trích theo quy định. Giao Sở Tài chính làm đầu mối tiếp nhận báo cáo của các địa phương gửi về và có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này tại các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Tài chính tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xử lý theo theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2015
Ngày hiệu lực13/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tăng cường xử lý triệt để tình hình thực hiện thu phí trông giữ xe Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tăng cường xử lý triệt để tình hình thực hiện thu phí trông giữ xe Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành13/05/2015
        Ngày hiệu lực13/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tăng cường xử lý triệt để tình hình thực hiện thu phí trông giữ xe Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tăng cường xử lý triệt để tình hình thực hiện thu phí trông giữ xe Đồng Nai

           • 13/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực