Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tạo được sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh, đã ý thức được trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa hiểu biết về tổ chức Thừa phát lại nên trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn còn không ít vướng mắc ở một số lĩnh vực như: việc tống đạt văn bản trong trường hợp đương sự vắng mặt, việc lập vi bằng, việc xác minh tài sản đôi khi gặp trở ngại do không được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng…

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 36/2012/NQ-QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" Tỉnh, được Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Vĩnh Long” tại Quyết định số 2307/QĐ-BTP ngày 17/9/2013; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu biên soạn, in ấn phát hành tài liệu tuyên truyền về chế định Thừa phát lại, phối hợp với các sở, ngành tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức Thừa phát lại.

2. Báo Vĩnh Long, Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long tiếp tục tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chế định Thừa phát lại.

3. Đề nghị Chánh án tòa án nhân dân; Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức Thừa phát lại.

4. UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan Tư pháp tuyên truyền về chế định Thừa pháp lại; các trạm truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền chủ trương, chức năng, nhiệm vụ của thừa phát lại. Đồng thời, quan tâm phối hợp cùng các tổ chức Thừa phát lại khi thực hiện các công việc như tống đạt, lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án dân sự cũng như tổ chức thi hành án dân sự theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này.

Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về Ban chỉ đạo thí điểm Thừa phát lại tỉnh (Sở Tư pháp) để có biện pháp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tư Pháp (thay b/c) ;
- Tổng Cục THA.DS Bộ Tư Pháp ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Phòng NC;
- Lưu: VT, 2.09.05.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành30/07/2015
        Ngày hiệu lực30/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

             • 30/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực