Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 38 - CT/TW ngày 30/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 55 - CT/TW ngày 28/6/2000 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thi hành Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cùng toàn dân công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh ta cũng còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Trong đó, đáng chú ý là công tác thu thập dữ liệu về trẻ em, chăm sóc và thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tình hình trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em vi phạm pháp luật; tình trạng xâm hại nhân phẩm, thân thể, sức khoẻ trẻ em diễn biến phức tạp, có nguy cơ gia tăng.

Để triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010; Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 - 2010.

Tổ chức vận động các đơn vị kinh tế, các nhà hảo tâm và cán bộ, công nhân viên chức xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em ở các cấp để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khuyến khích cộng đồng tham gia thực hiện các mục tiêu vì trẻ em.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức rà soát nắm bắt tình hình và giải quyết tình trạng trẻ em thất học, bỏ học; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quyền và bổn phận của trẻ em, về kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường.

3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế công lập thực hiện tốt chính sách khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc giúp đỡ, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò của các ngành, tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và từng người dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi xâm hại trẻ em.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình các huyện, Thành phố tổ chức tuyên tuyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

6. Theo nhiệm vụ được phân công, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010 trong lĩnh vực ngành mình quản lý. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp các ngành chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010, đồng thời xây dựng Chương trình hành động vì trẻ em cho những năm tiếp theo.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp và vận động toàn dân tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăn sóc trẻ em trên địa bàn.

8. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi người dân, gia đình và toàn xã hội tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đấu tranh với hành vi vi phạm quyền trẻ em; thực hiện tốt việc thu thập quản lý dữ liệu về trẻ em; huy động cộng đồng tham gia các hoạt động tập trung cao điểm: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn “Xã, phường phù hợp với trẻ em”.

9. Nhận được Chỉ thị này, các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể phối hợp với các sở, ngành tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, TP;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu VT. Thoan-VX (35)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Hải Dương

           • 15/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực