Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường nhiệm vụ giải pháp phòng chống mại dâm Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Thời gian qua, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được tích cực triển khai thực hiện. Tệ nạn mại dâm tại các địa bàn trọng đim đã được kiềm chế và đẩy lùi, nhận thức về tác hại và các biện pháp phòng, chống mại dâm trong nhân dân ngày được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình hoạt động mại dâm hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn và hình thức hoạt động ngày càng tinh vi hơn, đặc biệt vẫn còn những tụ điểm mại dâm trá hình tồn tại trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để hoạt động mại dâm.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay. Để công tác phòng, chống mại dâm trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố chuẩn mực đạo đức xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành thống kê từng địa bàn, xác định cụ thể những nơi thường xảy ra hoạt động mại dâm và những nơi có nguy cơ cao xảy ra hoạt động mại dâm.

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn các xã ven biển tổ chức triệt phá các điểm nóng, đường dây hoạt động mại dâm và xử lí nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực lao động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng lao động nữ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống mại dâm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 03/8/2011.

- Cùng với các ngành, đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả phòng, chống mại dâm hàng năm tại các huyện, thành phố Cà Mau. Tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng quý, năm tng hp báo cáo kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất các biện pháp giải quyết tình hình mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh:

- Củng cố tổ chức lực lượng Công an huyện, xây dựng lực lượng tại chỗ làm nòng cốt, kiện toàn tổ chức và hoạt động đối với lực lượng Công an xã. Có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động. Xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm nóng, đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý người tạm trú, tạm vắng, đặc biệt là các lao động nữ. Đối với các chủ cơ sở kinh doanh phải có biện pháp quản lý, kiểm tra chặt chẽ hình thức hoạt động kinh doanh, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ cơ sở cố tình vi phạm và tái phạm theo quy định của pháp luật.

- Đối với các vụ việc có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để khởi tố, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử. Lựa chọn một số vụ án có tính chất điển hình đưa ra xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ việc đcảnh báo, giáo dục, tuyên truyền. Đối với các hành vi vi phạm đã bị xử lý theo Luật xử lý vi phạm hành chính thì thông báo cho các cơ quan hữu quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi các đối tượng cư trú biết để cùng phối hợp trong công tác theo dõi, quản lý.

3. Bộ đội Biên phòng:

Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống mại dâm cho quân nhân; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng để phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mại dâm nói riêng. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đquản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển đảo của tỉnh. Kịp thời phát hiện các đường dây hoạt động mại dâm, tội phạm mua bán người nhằm mục đích mại dâm. Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án liên quan đến mại dâm theo quy định của Pháp luật.

4. Sở Tư pháp:

Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị có liên quan củng cố tổ chức, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lch:

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

- Kiên quyết áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hành nghề, xử phạt nghiêm các cơ sở hoạt động văn hóa vi phạm tệ nạn mại dâm hoặc kinh doanh có biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng có gắn với các dịch vụ hoạt động văn hóa, ăn uống như: karaoke, massage, bar,... Từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu phát hiện các đối tượng thuộc diện cấm thành lập doanh nghiệp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp doanh nghiệp vi phạm theo đúng quy định ca pháp luật.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Ththao và Du lịch thực hiện công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm như: massage, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, bar...

7. Sở Y tế:

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra điều kiện hành nghề, tình hình hoạt động của các cơ sở xoa bóp - massage, vật lí trị liệu trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chăm sóc, tư vấn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho người hoạt động mại dâm bị nhiễm HIV/AIDS và nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại cộng đồng.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình:

Tăng chất lượng phát sóng và thời lượng phát sóng đi với chuyên mục “Pháp luật và đời sống” để kịp thời truyền tải các văn bản pháp luật trong lĩnh vực phòng, chng mại dâm nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Kịp thời phản ánh kết quả triệt phá các đường dây, tụ điểm hoạt động mại dâm của lực lượng phòng, chống mại dâm các cấp, đặc biệt là các tụ điểm mại dâm phức tạp, gây dư luận trong qun chúng nhân dân và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

9. Đề nghị y ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh:

Tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân về phòng, chống tệ nạn mại dâm; vận động các tầng lp nhân dân trong xã hội tham gia phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến tệ nạn mại dâm và phối hợp với các ngành chức năng cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người mại dâm hoàn lương và các đối tượng có nguy cơ cao. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh:

Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm một cách kịp thời và nghiêm minh. Tổ chức xét xử lưu động những vụ án mại dâm gây bức xúc dư luận nhằm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa tệ nạn mại dâm trong nhân dân.

11. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau:

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chng mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 03/8/2011.

- Tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, có kế hoạch tăng cường hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đviệc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau về địa bàn mình phụ trách. Đối với những nơi để xảy ra tệ nạn mại dâm phải tiến hành làm rõ nguyên nhân và điều kiện vi phạm. Nếu có dấu hiệu xuất phát từ sự lơi lỏng trong công tác quản lý phải tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm, nếu có dấu hiệu bao che, dung túng phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

- Thẩm tra chặt chẽ loại hình và điều kiện kinh doanh trong việc cấp phép kinh doanh cho cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Đối vi các cơ sở kinh doanh đã bị phạt cảnh cáo, phạt hành chính, tiếp tục thì kiên quyết không cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các chủ cơ sở đã bị rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm hoạt động mại dâm.

- Tăng cường việc chỉ đạo quản lý địa bàn, thiết lập cơ chế phối hợp giữa các ngành và cơ sở xã, phường, thị trấn, lấy cơ sở làm nòng cốt để chỉ đạo thực hiện.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường công tác điều hành của Nhà nước thông qua cơ chế phối hợp đồng bộ, tập trung triệt xóa các điểm nóng hoạt động mại dâm gây dư luận trong nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm. Tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác quản lý giáo dục các đối tượng hoạt động mại dâm tại cộng đồng. Xây dựng nội dung, chương trình giáo dục cụ thể, thực hiện theo phương châm giáo dục là chính nhưng việc xử lý vi phạm phải thật kiên quyết, nghiêm minh đối với những trường hợp cố tình, chủ mưu, cầm đu.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này, đồng thời tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, đề xuất các phương pháp thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi và chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VXT;
- Lưu: VT. Tr 03/12.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực18/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường nhiệm vụ giải pháp phòng chống mại dâm Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường nhiệm vụ giải pháp phòng chống mại dâm Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýPhạm Thành Tươi
        Ngày ban hành18/12/2013
        Ngày hiệu lực18/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường nhiệm vụ giải pháp phòng chống mại dâm Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường nhiệm vụ giải pháp phòng chống mại dâm Cà Mau

             • 18/12/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực