Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Năm 2013, các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã được triển khai có hiệu quả, phối hợp một cách đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh, giữa Trung ương và địa phương, giữa đối ngoại Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vị thế, hình ảnh của Thừa Thiên Huế trên trường quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại, công tác báo cáo, lập chương trình, kế hoạch chưa thực sự nghiêm túc, nhiều hoạt động đối ngoại còn trùng lắp, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh của một số cơ quan, ban ngành, cá nhân còn hạn chế, nhiều đoàn, các nhân sau khi đi công tác nước ngoài đã không tuân thủ chế độ báo cáo; các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, ký kết thỏa thuận quốc tế chưa được nghiêm túc thực hiện; một số cơ quan, ban ngành đón tiếp, làm việc khách nước ngoài đã không báo cáo đoàn đến cho Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan, đặc biệt có một số cơ quan, tổ chức tiếp và làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các đoàn nhạy cảm nhưng không báo cáo xin phép gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đối ngoại.

Để công tác đối ngoại năm 2014 đạt kết quả tốt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về hoạt động đối ngoại, Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý đối ngoại của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Báo cáo đầy đủ và kịp thời thông tin, chương trình hoạt động của đoàn đến Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh trước khi tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân, cơ quan nước ngoài; đặc biệt đối với các cơ quan đại diện ngoại giao (Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán) các nước tại Việt Nam phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) các thông tin cần thiết về đoàn và nội dung dự kiến làm việc và chỉ được làm việc với đoàn khi được sự cho phép của cơ quan có thấm quyền; chịu trách nhiệm quản lý chương trình hoạt động của đoàn tại địa phương như đã đăng ký. Các đoàn đến làm việc về những nội dung nhạy cảm như tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền phải được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi tiến hành hoạt động.

3. Nghiêm túc chấp hành công tác lập báo cáo và kế hoạch đối ngoại định kỳ và đột xuất gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Những cơ quan, ban ngành, địa phương không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định sẽ bị xem xét danh hiệu thi đua hằng năm.

4. Nghiêm túc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11; báo cáo kết quả và tình hình thực hiện thỏa thuận quốc tế, các thỏa thuận, biên bản hợp tác khác đã ký kết đến Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi và quản lý.

5. Thực hiện nghiêm túc quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt phải tuân thủ chế độ báo cáo sau khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

6. Nghiêm túc chấp hành Quyết định 1195/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài tại Công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

7. Tuân thủ quy định hiện hành về hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đơn vị tiếp đón, phối hợp tổ chức hoạt động phải thực hiện nghiêm túc thủ tục xin phép tại cơ quan đầu mối là Sở Ngoại vụ và phải báo cáo kết quả hoạt động gửi Sở Y tế, Sở Ngoại vụ sau khi kết thúc đợt khám chữa bệnh nhân đạo.

8. Nghiêm túc chấp hành việc chuẩn bị, thẩm định, trình duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo đúng quy định tại quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; báo cáo kết quả và tình hình thực hiện các khoản viện trợ theo đúng thời hạn quy định để phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi và quản lý.

9. Giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Các Sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- VP: CVP, PCVP và CV: TK, TH;
- Lưu: VT, ĐN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

           • 14/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực