Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2007 về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường thực hiện giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường tháng cuối năm 2007 phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2007 VÀ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TÝ 2008

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 23/2007/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008; Nhằm bảo đảm bình ổn giá cả, thị trường, thúc đẩy sản xuất, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/08/2007, Công điện số 04/BTC-QLG ngày 06/08/2007 và Công văn số 1049/BTC-QLG ngày 07/08/2007 của Bộ Tài chính.Với các biện pháp quyết liệt, việc kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường bước đầu đã đạt kết quả: chỉ số giá hàng hoá tiêu dùng tháng 08 và tháng 09 năm 2007 đã giảm dần so với tháng trước, tuy nhiên chỉ số giá hàng hoá tiêu dùng tháng 10 năm 2007 tiếp tục tăng cao, nếu không thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa, mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ rất khó khăn.

Để thực hiện nhiệm vụ kiềm chế tăng giá, bình ổn thị trường, đủ lượng hàng hoá cần thiết với giá ổn định để phục vụ nhu cầu của nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 vui vẻ, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tiết kiệm trong chi phí sản xuất kinh doanh và trong xây dựng cơ bản; tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá.

2. Sở Thương mại và Du lịch:

- Có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hoá dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, quần áo, văn hoá phẩm... để cung ứng hàng hoá, dịch vụ đầy đủ, với giá cả tương đối ổn định trên cơ sở bảo đảm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng; chủ động thực hiện các biện pháp dự trữ hàng hoá thiết yếu, không để xảy ra mất cân đối cung cầu, không gây đột biến giá cả vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán; quan tâm và  làm tốt việc cung ứng hàng hoá cho nhân dân các huyện miền núi, vùng khó khăn với giá ổn định trong dịp Tết Nguyên đán;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Hải quan tăng cường công tác quản lý thị trường, chống các hành vi gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường, giá cả và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường những ngày giáp Tết và sau Tết, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông, buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng cấm như: pháo các loại, đồ chơi nguy hiểm...;

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc kiểm tra bảo vệ an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, ăn uống, các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, các cơ sở kinh doanh dược phẩm, khám chữa bệnh theo đúng qui định hiện hành;

- Phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin và UBND thành phố Bắc Giang có kế hoạch tổ chức Hội chợ Xuân và các hoạt động vui chơi  giải trí cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Bắc Giang; mở rộng các mối liên kết, phối hợp với các nhà cung ứng hàng hoá tổ chức các đợt bán hàng khuyến mãi, giảm giá, khai thác thêm nhiều hàng hoá mới và hàng truyền thống để Hội chợ Xuân vừa là nơi mua bán hàng, vừa là điểm giao lưu văn hoá vui chơi lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc.

3. Sở Tài chính:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động giá cả hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt là những hàng hoá tiêu dùng thiết yếu đối với đời sống nhân dân và những sản phẩm, dịch vụ chủ yếu là đầu vào của nhiều ngành sản xuất kinh doanh tại địa phương để kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bình ổn giá tại địa phương;

- Phối hợp cùng các ngành có liên quan (Quản lý thị trường, Thuế, Công an, Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm) tiếp tục thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, kiểm soát giá thị trường, phát hiện kịp thời các hiện tượng độc quyền, phá giá, cạnh tranh không đúng pháp luật về giá, đầu cơ trục lợi; kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trốn lậu thuế,... xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng;

- Thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển đối với mặt hàng thiết yếu do Hội đồng nhân dân quyết định.

4. Sở Giao thông  Vận tải: chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có kế hoạch chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện vận chuyển để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp vận tải và báo cáo UBND tỉnh đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp  tăng cước hoặc liên kết tăng cước vận tải không hợp lý, đặc biệt những trường hợp tăng cước cao hơn so với mức độ tác động biến động  của thị trường trong nước và thế giới.

5. Công an tỉnh: phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối với phương tiện vận chuyển; tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm cho người dân đón Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn.

6. Các cơ quan: Sở Văn hoá- Thông tin, Đài, Báo Bắc Giang chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp và người tiêu dùng hiểu rõ và đồng thuận với các biện pháp quản lý và điều hành thị trường giá của Nhà nước, từ đó ngăn ngừa tác động tâm lý đẩy giá lên cao.

7. Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các cấp chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ ( b/c );
- TTTU, TT. HĐND tỉnh ( b/c );
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các DNTW, DNĐP đóng trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, TH, TTCB, các CV;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường thực hiện giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường tháng cuối năm 2007 phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường thực hiện giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường tháng cuối năm 2007 phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Mưu
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực22/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường thực hiện giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường tháng cuối năm 2007 phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường thực hiện giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường tháng cuối năm 2007 phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008

           • 12/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực