Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014

Theo biên chế năm học của ngành giáo dục và đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức vào các ngày 02, 03, 04 tháng 6 năm 2014.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 được tổ chức thực hiện theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012; Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013; Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013; Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập trung mọi nỗ lực, chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014.

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc văn hóa, các trường trung học chuyên nghiệp có dạy chương trình giáo dục thường xuyên chuẩn bị tốt công tác thi; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức và tiến hành kỳ thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập. Tổ chức tốt việc ôn tập kiến thức cho học sinh, hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định của kỳ thi, chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm.

c) Bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu của công tác thi. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy chế cho cán bộ quản lý, giáo viên được phân công làm công tác thi.

d) Tiến hành tổ chức kỳ thi đúng thời gian quy định; bảo đảm yêu cầu chính xác, an toàn, nghiêm túc và công bằng; thực hiện tốt các khâu sao in, bảo quản, giao nhận đề thi, chấm thi và công bố kết quả chấm thi.

đ) Tổ chức tốt việc coi thi, chấm thi, chấm lại bài thi, xét duyệt kết quả trúng tuyển và lưu trữ hồ sơ thi; có biện pháp để khắc phục các điểm yếu của kỳ thi năm học trước; tăng cường kiểm tra và ngăn chặn kịp thời những thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào khu vực thi.

e) Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra; chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các sai phạm; tăng cường công tác thanh tra tại chỗ và thanh tra lưu động đối với công tác coi thi và chấm thi; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về thi.

2. Các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt kỳ thi, cụ thể:

a) Công an tỉnh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các Hội đồng sao in đề thi, coi thi, chấm thi và công việc giao nhận đề thi, bài thi.

b) Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm việc thông tin liên lạc được nhanh chóng, kịp thời trước và trong ngày thi.

c) Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai bảo đảm có điện thường xuyên trong suốt thời gian các Hội đồng sao in đề thi, coi thi và chấm thi làm việc.

d) Sở Y tế bố trí cán bộ y tế thường trực tại Trung tâm Y tế nơi có đặt Hội đồng coi thi để giải quyết kịp thời các trường hợp ốm đau đột xuất của thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

đ) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch công tác thi của ngành giáo dục và đào tạo, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác thi tốt nghiệp, nâng cao trách nhiệm của phụ huynh học sinh trong việc giáo dục các em học sinh thực hiện tốt nội quy thi.

e) Sở Giao thông Vận tải tăng cường phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh; có giải pháp giải tỏa giao thông, không để thí sinh đi muộn do ách tắc giao thông.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết kịp thời kinh phí cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi; trang bị thêm các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thi.

4. Đề nghị Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tích cực tuyên truyền về công tác chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương.

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có biện pháp hỗ trợ công tác an ninh trật tự bên ngoài khu vực nơi đặt Hội đồng thi.

b) Làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, nhà trường với các tổ chức đoàn, hội quần chúng tại địa phương để động viên con em nỗ lực học tập, thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

c) Giúp đỡ phương tiện để các Hội đồng thi giao nộp bài thi an toàn; tạo điều kiện thuận lợi để các Hội đồng thi hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời ngăn chặn các hiện tượng gây rối an ninh trật tự, hành hung các thầy cô giáo làm công tác thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 đạt kết quả tốt. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 Đồng Nai

           • 28/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực