Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2010 triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2010.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Ngày 14/5/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP về việc In, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP là một bước cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý hóa đơn theo mô hình hiện đại qua việc doanh nghiệp tự in, đặt in hóa đơn để sử dụng theo nhu cầu, giảm bớt thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập, thông lệ quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực Quốc gia, các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Giao dịch điện tử và các luật về thuế, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan thuế, công chức thuế và của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn.

Nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2- Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung mới của Nghị định số 51, trong đó nhấn mạnh đến nội dung: Từ ngày 01/01/2011, cơ quan thuế sẽ không thực hiện bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

3- Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp có hiệu quả không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn.

4- Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tuyên truyền đến các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự in hóa đơn từ ngày 01/01/2011. Đồng thời có kế hoạch hậu kiểm đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh để tránh việc lợi dụng thành lập để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp.

5- Cơ quan Công an trên địa bàn thực hiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống in lậu hóa đơn.

6- Cục Thuế:

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 51 tại Cục thuế để triển khai các công việc liên quan; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 51;

- Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51 để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế biết nội dung từ ngày 01/01/2011 cơ quan thuế sẽ không thực hiện bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; doanh nghiệp được quyền đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn nếu đủ điều kiện.

- Tổ chức tập huấn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thi hành cho các cán bộ tại Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thị xã và toàn thể doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông để làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo nội dung của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành thực sự đi vào cuộc sống. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tốt việc thực hiện quy trình quản lý hóa đơn và phần mềm của Tổng cục thuế.

- Tổ chức công bố đường dây nóng tại Văn phòng Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, thị xã. Thường xuyên rà soát để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ thị lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

 Cục trưởng Cục thuế chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục thuế./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2010
Ngày hiệu lực26/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành16/08/2010
        Ngày hiệu lực26/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP

           • 16/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực