Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 thực hiện Luật Thi hành án dân sự do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự Hải Phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Luật thi hành án dân sự được Quốc hội Khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hàng từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự. Để triển khai Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố có hiệu quả và phù hợp với tình hình của thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị các cấp, các ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự.

1.1. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Thi hành án dân sự thành phố, các cơ quan liên quan tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự tới toàn thể cán bộ, công chức, phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền Thi hành án dân sự đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm pháp luật Luật Thi hành án dân sự.

1.2.Thi hành án dân sự thành phố có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai và tập huấn Luật Thi hành án dân sự cho toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo thống nhất trong việc nhận thức và áp dụng pháp luật.

2. Giao các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện rà soát các quy định hiện hành ở thành phố liên quan đến công tác thi hành án dân sự, xác định những văn bản quy phạm pháp luật còn hoặc không còn phù hợp với quy định của Luật Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó đề xuất việc huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo có hiệu lực cùng với Luật Thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2009.

3. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trưởng Thi hành án dân sự thành phố tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện uỷ quyền quản lý một số mặt công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu cán bộ thi hành án sang Trưởng Thi hành án dân sự thành phố xong trong tháng 7 năm 2009.

4. Thi hành án dân sự thành phố phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trong Quý 3 năm 2009 tổ chức Lễ ra mắt tiếp nhận mô hình tổ chức mới. Thi hành án dân sự thành phố bố trí cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Thi hành án dân sự thành phố thực hiện và chỉ đạo Thi hành án dân sự, quận, huyện tổng rà soát các việc thi hành có khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 năm tính đến thời điểm Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực (01/7/2009) nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án để phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp lập danh sách đề nghị Toà án nhân dân quận, huyện ra quyết định miễn thi hành đối với khoản nghĩa vụ đó trong tháng 7/2009 theo tinh thần Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội.

6. Về kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp;

Thi hành án dân sự thành phố, Thi hành án dân sự các quận, huyện tham mưu với Uỷ ban nhân dân cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố và quận, huyện để chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết dứt điểm những vụ điểm, phức tạp ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương, để giảm số án tồn đọng, tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

7. Giao Thi hành án dân sự thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

8. Các Sở Tài chính, Tài nguyên- Môi trường, Xây dựng, Uỷ ban nhân dân huyện, quận quan tâm hỗ trợ giao đất xây dựng trụ sở, kho vật chứng của cơ quan, kinh phí mua sắm trang thiết bị cơ sở làm việc của cơ quan thi hành án dân sự các cấp, đảm bảo đến năm 2010, 100% các cơ quan Thi hành án dân sự của thành phố có trụ sở làm việc riêng.

9. Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự thành phố, các sở, ban, ngành Uỷ ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn xây dựng kế hoạch thực hiện những công việc nêu trên và trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự.

10. Giao Thi hành án dân sự thành phố chủ trì, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự Hải Phòng

           • 23/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực