Chỉ thị 120-TTg

Chỉ thị 120-TTg về điều chỉnh biên chế năm 1960 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 120-TTg điều chỉnh biên chế năm 1960


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 1960 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ NĂM 1960

Kính gửi:

- Các Bộ, Các Cơ quan trung ương
- Các khu, thành, tỉnh

Sau khi nghe Bộ Nội vụ báo cáo về tình hình xin tăng biên chế năm 1960 của các Bộ, các cơ quan trung ương và các địa phương, Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ nhận định rằng:

Chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 1960 đã được Hội đồng Chính phủ thông qua và phân phối cho các ngành, các cấp là căn cứ vào sự cân đối chung của kế hoạch Nhà nước, căn cứ vào số biên chế đã quy định cho năm 1959 và nhiệm vụ, khối lượng công tác phát triển trong năm 1960, đồng thời căn cứ vào khả năng bổ sung cán bộ và khả năng tài chính của ta. Hiện nay con số biên chế mà các ngành; các cấp xây dựng trong năm 1960 nói chung đã vượt quá nhiều so với chỉ tiêu ấy, như vậy Nhà nước sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính và nguồn bổ sung cán bộ. Mặt khác, số cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan Nhà nước tuy có nơi thiếu, nhưng cũng có nhiều nơi chưa sử dụng hết năng suất và thời giờ làm việc của mọi người. Cho nên, cần nghiên cứu lại cho kỹ để xây dựng biên chế năm 1960 được chặt chẽ và chính xác hơn.

Để chấp hành chỉ thị trên của Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ lưu ý các Bộ, các cơ quan trung ương, các địa phương, mấy điểm sau đây:

1. Các Bộ, các cơ quan trung ương và các địa phương cần phải đảm bảo chỉ tiêu biên chế năm 1960. Đối với các Bộ các cơ quan trung ương chưa có chỉ tiêu phân phối cho năm 1960 thì lấy số biên chế năm 1959 mà Ủy ban Kiện toàn tổ chức trung ương đã duyệt làm mức để xây dựng biên chế năm 1960.

2. Các Bộ, các cơ quan trung ương và các địa phương cần khảo sát thêm tình hình để xây dựng biên chế năm 1960 cho thật chặt chẽ, hợp lý, khảo sát lại lực lượng cán bộ, nhân viên để điều chỉnh cho sát, sử dụng hết năng lực công tác và thời giờ làm việc của mọi người, chuyển bộ phận thừa sang bộ phận thiếu trong mỗi cơ quan, mỗi đơn vị (khu, thành, tỉnh).

3. Sau khi xây dựng biên chế và điều chỉnh cán bộ, nhân viên trong mỗi ngành, mỗi cấp được hợp lý rồi thì có thể vẫn còn có nơi thừa và nơi thiếu. Đối với nơi thừa tức là xây dựng biên chế năm 1960 dưới mức chỉ tiêu thì phải báo cáo Thủ tướng phủ biết số thừa ấy để điều chỉnh cho nơi khác. Đối với nơi thiếu, tức là xây dựng biên chế năm 1960 vượt mức chỉ tiêu thì phải báo cáo Thủ tướng phủ biết lý do thật cụ thể để xét và quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ có trách nhiệm cùng với các Bộ, các cơ quan trung ương và các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh đi sâu vào từng đơn vị, từng bộ phận công tác, khảo sát kỹ lưỡng, nắm chắc tình hình để xây dựng và điều chỉnh biên chế lại cho sát và hợp lý. Sau đó Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ rõ về kết quả xây dựng và điều chỉnh biên chế của các cấp, các ngành, và về những nơi thật cần thiết phải tăng biên chế với những lý do cụ thể để Thủ tướng Chính phủ xét và quyết định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các ngành và các Ủy ban hành chính địa phương cùng với Bộ Nội vụ làm việc khẩn trương, tích cực để đảm bảo hoàn thành việc xây dựng và điều chỉnh biên chế năm nay trong tháng 06 năm 1960.

 

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ
Nguyễn Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu120-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/1960
Ngày hiệu lực13/06/1960
Ngày công báo08/06/1960
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 120-TTg điều chỉnh biên chế năm 1960


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 120-TTg điều chỉnh biên chế năm 1960
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu120-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khang
        Ngày ban hành29/05/1960
        Ngày hiệu lực13/06/1960
        Ngày công báo08/06/1960
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 120-TTg điều chỉnh biên chế năm 1960

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 120-TTg điều chỉnh biên chế năm 1960

              • 29/05/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/06/1960

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/06/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực