Chỉ thị 124-HĐBT

Chỉ thị 124-HĐBT năm 1983 về đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 124-HĐBT đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1983

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Tiếp tục thi hành chỉ thị số 277-TTg ngày 1-10-1980 của Thủ tướng chính phủ, quyết định số 117-HĐBT ngày 15-7-1982 và chỉ thị số 58-HĐBT ngày 13-6-1983 của Hội đồng bộ trưởng, nhằm hoàn thành việc xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị:

1.Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức; có kế hoạch cụ thể tiến hành từ nay đến tháng 12 năm 1983 gửi văn phòng Hội đồng bộ trưởng và Bộ lao động; hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng Hội đồng bộ trưởng và bộ Lao động.

2.Hội đồng bộ trưởng uỷ nhịêm bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành chức danh đầy đủ trên cơ sở cùng phối hợp với các ban có liên quan của Trung ương Đảng, tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ ban tổ chức chính phủ và Bộ chủ quản bàn bạc thống nhất.

3.Việc phân cấp về tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức như sau:

- Tiêu chuẩn từ Vụ trưởng đến Thứ trưởng và tương đương do Bộ chủ quản dự thảo. Bộ Lao động chủ trì phối hợp với Ban tổ chức trung ương, các ban khác của trung ương Đảng có liên quan, Ban tổ chức của Chính phủ và tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiên cứu thẩm tra.sau đó Bộ trưởng Bộ Lao động trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng duyệt và ban hành.

- Tiêu chuẩn từ nhân viên, cán sự, chuyên viên đến phó vụ trưởng và tương đương do Bộ chủ quản dự thảo, Bộ Lao động chủ trì phối hợp với các ban của Trung ương Đảng; Ban tổ chức của Chính phủ, tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiên cứu thẩm tra. Sau đó Bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương hướng dẫn áp dụng các chức danh gốc, chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức cho cơ quan, đơn vị thuộc địa phương. Trường hợp có chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ không thể vận dụng được thì Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm dự thảo văn bản gửi về Bộ Lao động. Trên cơ sở lấy ý kiến cá cơ quan có liên quan thông qua, bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành.

4. Bộ Lao động chủ trì phối hợp cùng tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ, các ban có liên quan của trung ương Đảng, ban tổ chức của Chính phủ, Bộ tài chính, Tổng công đoàn nghiên cứu các chính sách, chế độ về áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, chính sách tiền lương và chính sách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm phục vụ việc áp dụng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng trong quí IV năm 1983.

5. Cần tiến hành sớm một bước để rút kinh nghiệm tại các đơn vị:

- Tổng cục Bưu điện;

- Bộ Lao động;

- Thành phố Hải phòng;

- Tỉnh Quảng nam - Đà nẵng.

Tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ cùng các Bộ liên quan có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp với thành phố Hải phòng và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

6. Cần tăng cường và chấn chỉnh ngay bộ phận chỉ đạo và nghiên cứu chức danh, tiêu chuẩn ở các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và ở Bộ Lao động để đủ sức hướng dẫn về nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đúng tiến độ .

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124-HĐBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu124-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/1983
Ngày hiệu lực22/11/1983
Ngày công báo30/11/1983
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 124-HĐBT đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 124-HĐBT đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu124-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành07/11/1983
        Ngày hiệu lực22/11/1983
        Ngày công báo30/11/1983
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 124-HĐBT đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 124-HĐBT đẩy mạnh công tác xây dựng chức danh đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước

           • 07/11/1983

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/1983

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/1983

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực