Chỉ thị 1270/CT-BNN-TL

Chỉ thị 1270/CT-BNN-TL năm 2009 về tăng cường công tác chỉ đạo và các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1270/CT-BNN-TL tăng cường công tác chỉ đạo


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1270/CT-BNN-TL

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 qua hơn 03 năm thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hầu hết các Bộ, ngành và địa phương đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường, đã đề xuất được nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; nhiều tỉnh đã củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo, có sự phối hợp giữa các ngành liên quan; nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thực hiện chương trình; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình được đẩy mạnh; công tác quản lý khai thác công trình sau đầu tư được quan tâm hơn; công tác Thông tin – Giáo dục – Truyền thông đã có những chuyển biến tích cực; nước sạch và vệ sinh ở trường học, trạm xá, cơ sở công cộng… được cải thiện đáng kể.

Tuy vậy, việc thực hiện chương trình còn một số hạn chế: ở một số địa phương, nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường chưa đúng mức; công tác chỉ đạo thực hiện chương trình chưa quyết liệt và đồng bộ; công tác quản lý vận hành công trình cấp nước và vệ sinh ở một số nơi còn bị buông lỏng, nhiều công trình chưa phát huy hết công suất gây lãng phí, chất lượng nước chưa được kiểm soát chặt chẽ; kết quả thực hiện mục tiêu về vệ sinh còn thấp; một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm ban hành.

Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của chương trình vào năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Các địa phương sau đây khẩn trương củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Trị, Tp. Đà Nẵng, Khánh Hoà, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Kiên Giang.

2. Tăng cường chỉ đạo các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp, các hội, đoàn thể cùng tham gia thực hiện chương trình, chú trọng thực hiện mục tiêu vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác xã hội hoá trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, huy động các nguồn lực trong xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân thực hiện.

3. Tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sau đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước.

4. Đẩy mạnh hơn nữa công tác Thông tin – Giáo dục – Truyền Thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường công cộng; đặc biệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và hệ thống truyền thanh xã, thôn.

5. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội, đẩy mạnh việc xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, đồng thời lồng ghép tốt với các nguồn vốn đầu tư khác.

6. Triển khai nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ xử lý nước, công nghệ lọc nước mặn cho các hải đảo, bãi ngang ven biển, vùng nhiễm mặn và công nghệ xử lý chất thải.

7. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước sinh hoạt, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các loại nhà tiêu hợp vệ sinh và Thông tư hướng dẫn vệ sinh trong việc ủ phân.

8. Văn phòng Thường trực chủ trì triển khai xây dựng tài liệu chương trình nước sạch và VSMTNT 2011-2015 sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2006-2010 kết thúc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chủ nhiệm Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT yêu cầu các Bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các hội, đoàn thể tham gia thực hiện Chương trình;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh;
- Cục Thuỷ lợi; Trung tâm QG nước sạch và VSMTNT;
- Lưu: VT, TL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1270/CT-BNN-TL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1270/CT-BNN-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực12/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1270/CT-BNN-TL

Lược đồ Chỉ thị 1270/CT-BNN-TL tăng cường công tác chỉ đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1270/CT-BNN-TL tăng cường công tác chỉ đạo
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1270/CT-BNN-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành12/05/2009
        Ngày hiệu lực12/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 1270/CT-BNN-TL tăng cường công tác chỉ đạo

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1270/CT-BNN-TL tăng cường công tác chỉ đạo

              • 12/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực