Chỉ thị 13/1999/CT-BXD

Chỉ thị 13/1999/CT-BXD về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/1999/CT-BXD công tác kiểm tra thi hành pháp luật ngành xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/1999/CT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT NGÀNH XÂY DỰNG

Kiểm tra việc thi hành pháp luật là một nội dung của quản lý Nhà nước nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động theo đúng pháp luật, ngăn ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời qua đó đánh giá được tình hình thi hành pháp luật trong từng thời kỳ, phát hiện những bất hợp lý trong các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế quản lý.

Thời gian qua, trong các lĩnh vực ngành Xây dựng, vi phạm pháp luật nhiều khi không phải do chưa có đầy đủ qui định của pháp luật mà lại do ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng thi hành chưa nghiêm; mặt khác công tác kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên và còn chồng chéo, dẫn đến phiền hà cho đối tượng được kiểm tra.

Vì vậy, song song với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Xây dựng, công tác kiểm tra việc thi hành cũng phải được chấn chỉnh và tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và đưa pháp luật thực sự vào cuộc sống.

Để thực hiện tốt công tác này, căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị:

1. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Thanh tra Xây dựng - Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a/ Lập kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật hàng năm của Bộ Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt;

b/ Phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng để tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực ngành Xây dựng đối với các cơ sở sản xuất, Kinh doanh thực hiện theo qui định tại Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; đối với các cơ quan quản lý các lĩnh vực ngành Xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương, việc kiểm tra có thể thực hiện theo hình thức tổ chức các đoàn công tác:

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng còn bao gồm cả kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực ngành khác có liên quan;

c/ Sau mỗi đợt kiểm tra và định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình thi hành pháp luật và các kiến nghị xử lý vi phạm, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL. Sau khi đã tiến hành các đợt kiểm tra.

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đang được tiến hành kiểm tra có trách nhiệm:

a/ Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra;

b/ Cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;

c/ Chấp hành nghiêm chỉnh các kiến nghị, quyết định, kết luận về kiểm tra.

3. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Xây dựng và Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng thi hành các văn bản QPPL ngành Xây dựng có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW
- Các cơ quan TW đoàn thể;
- Viện KSNDTC, Tòa án NDTC,
- Công báo,
- Các đơn vị thuộc Bộ XD
- Lưu VP, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Mạnh Kiểm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/1999/CT-BXD

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/1999/CT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/1999
Ngày hiệu lực15/12/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/1999/CT-BXD

Lược đồ Chỉ thị 13/1999/CT-BXD công tác kiểm tra thi hành pháp luật ngành xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/1999/CT-BXD công tác kiểm tra thi hành pháp luật ngành xây dựng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/1999/CT-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
        Ngày ban hành15/12/1999
        Ngày hiệu lực15/12/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 13/1999/CT-BXD công tác kiểm tra thi hành pháp luật ngành xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/1999/CT-BXD công tác kiểm tra thi hành pháp luật ngành xây dựng

            • 15/12/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực