Chỉ thị 13/CT-CTUBND

Chỉ thị 13/CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng công, viên chức do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-CTUBND công tác tuyển dụng sử dụng công viên chức Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thời gian qua, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện, kịp thời bổ sung số lượng công chức, viên chức còn thiếu cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đảm bảo ổn định đội ngũ công chức, viên chức, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức vẫn còn tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị còn chậm xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức; tuyển dụng vượt quá chỉ tiêu số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao; trình tự, thủ tục tuyển dụng chưa đúng quy định; ký hợp đồng lao động làm các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên ngoài phạm vi biên chế hoặc số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. Việc sắp xếp, bố trí, sử dụng viên chức ở một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa phù hợp với vị trí việc làm nên còn để xảy ra tình trạng thiếu cục bộ, nhất là giáo viên ở các môn học, trong khi tổng số giáo viên có mặt vượt quá biên chế sự nghiệp được giao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; thực hiện tốt các mục tiêu về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.

2. Chủ động rà soát, đề xuất gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

3. Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, đúng quy định của pháp luật; tránh tình trạng thừa, thiếu cục bộ, hoạt động kém hiệu quả.

4. Không ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính. Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ thực sự thiết thực, cấp bách, các cơ quan, đơn vị đề xuất việc ký hợp đồng lao động trong phạm vi định mức hoặc số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giải trình việc ký hợp đồng lao động không đúng quy định từ trước ngày 20/9/2016; chủ động đề xuất phương án giải quyết các trường hợp đã ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế nêu trên; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/10/2016.

6. Giao Sở Nội vụ:

a) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền hoặc vi phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp chỉ đạo, xử lý.

b) Thường xuyên rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật. Hàng năm xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức, đảm bảo nhu cầu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao.

c) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-CTUBND công tác tuyển dụng sử dụng công viên chức Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-CTUBND công tác tuyển dụng sử dụng công viên chức Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành20/09/2016
        Ngày hiệu lực20/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-CTUBND công tác tuyển dụng sử dụng công viên chức Hưng Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-CTUBND công tác tuyển dụng sử dụng công viên chức Hưng Yên 2016

           • 20/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực