Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm qua Bưu điện Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG QUA BƯU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng là công tác quan trọng nhằm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng hưu trí và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; qua đó thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với vấn đề an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 3069/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013, Công văn số 2223/BHXH-BC ngày 19/6/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc phê duyệt phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện (thay thế hình thức chi trả thông qua đại diện chi trả tại xã/phường/thị trấn); để việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện kịp thời, đạt hiệu quả cao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND: thành phố Huế, các thị xã và các huyện, các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn để nắm rõ chủ trương của Chính phủ về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về việc chi trả theo hình thức mới này.

b) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện kiểm tra công tác chi trả, quản lý đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ của BHXH Việt Nam ban hành.

c) Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện phương án chi trả mới để kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, phát sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác chi trả, bảo đảm sự hài lòng của người thụ hưởng.

d) Tổ chức tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc, giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức chi trả qua Bưu điện kịp thời, chính xác.

2. Bưu điện tỉnh:

a) Chỉ đạo, giám sát các đơn vị trực thuộc triển khai hoạt động chi trả, quản lý đối tượng theo đúng phương án đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phê duyệt;

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác chi trả theo hướng phục vụ một cách tốt nhất cho người thụ hưởng. Bố trí cơ sở vật chất đầy đủ, an toàn; phân công nhân sự làm công tác chi trả có năng lực, tận tình, trách nhiệm cao.

c) Tổ chức tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc, giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện kịp thời, chính xác.

3. UBND: thành phố Huế, các thị xã và các huyện chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh:

a) Tổ chức hội nghị triển khai và quán triệt về chủ trương, phương án thực hiện chi trả qua Bưu điện đến các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc chuyển đổi hình thức chi trả một cách sâu rộng đến tận cơ sở và đến tất cả các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; Chỉ đạo UBND cấp xã quan tâm hỗ trợ cho hệ thống Bưu điện về địa điểm, mặt bằng chi trả; trong thời gian trước mắt cần duy trì, giữ nguyên điểm chi trả từ trước đến nay.

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã theo dõi, phối hợp, hỗ trợ hệ thống Bưu điện trong việc đảm bảo tình hình an ninh, an toàn tại các điểm chi trả và trong quá trình chi trả.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, hỗ trợ Bưu điện tỉnh triển khai có hiệu quả việc tổ chức chi trả theo hình thức mới, trong đó chú trọng việc chi trả cho một số nhóm đối tượng đặc thù như người dân tộc thiểu số, người vừa hưởng lương hưu vừa hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn tiền, phối hợp với hệ thống Bưu điện và các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn trong quá vận chuyển đến các điểm chi trả.

7. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh đôn đốc, tổng hợp và báo cáo với UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện những hoạt động liên quan đến các nội dung tại Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực28/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm qua Bưu điện Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm qua Bưu điện Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành28/06/2013
        Ngày hiệu lực28/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm qua Bưu điện Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm qua Bưu điện Thừa Thiên Huế

             • 28/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực