Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN.

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Bình Định đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2015 phấn đấu 95% dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong đó có 65% sử dụng nước đạt quy chuẩn của Bộ Y tế); 75% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; tất cả các cơ sở công cộng, trường học, trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh được bảo quản, sử dụng tốt; 80% hộ gia đình nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh.

Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 136 công trình cấp nước tập trung, hàng trăm ngàn giếng khoan, giếng đào. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả giám sát hàng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 4,4% số lượng công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững; 13,3% hoạt động trung bình, 71,3% hoạt động kém hiệu quả, 11% không hoạt động. Qua đó cho thấy trong thời gian qua công tác quản lý vận hành các công trình cấp nước tập trung còn nhiều bất cập, cần phải chấn trình kịp thời.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 1118/CT-BNN-TCLT ngày 03/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước tập trung do huyện tổ chức quản lý vận hành, đánh giá năng lực kỹ thuật, năng lực các đơn vị quản lý cấp nước của huyện, xã, hợp tác xã. Đề xuất quản lý công trình phù hợp với Điều 11, Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 05/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các việc sau đây:

a. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo số 92/TB-UBND ngày 22/5/2013 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn nông thôn tỉnh;

b. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

c. Xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý vận hành phù hợp với điều kiện cụ thể vùng miền núi, vùng trung du và vùng đồng bằng; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế, chú trọng thành phần kinh tế tư nhân tham gia trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn phù hợp với Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, trình UBND tỉnh xem xét.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng danh mục dự án cấp nước tập trung vùng nông thôn đưa lên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi đầu tư từ các nguồn ODA, nguồn NGO, vốn của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phù hợp với Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009. Bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung theo hướng quy mô cấp nước liên xã, liên huyện nhằm cấp nước sạch ổn định và bền vững. Cơ quan thẩm định dự án đầu tư cấp nước tập trung nông thôn cần làm rõ lựa chọn đơn vị quản lý vận hành sau đầu tư đáp ứng được năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc xây dựng chính sách, định mức kinh phí để duy tu sửa chữa thường xuyên; phụ cấp cho người trực tiếp quản lý công trình cấp nước tự chảy ở miền núi và đề xuất nguồn kinh phí để thực hiện.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị, thường xuyên nắm tình hình, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn Bình Định

           • 29/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực