Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống hạn hán trong sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 tăng cường phòng chống hạn hán sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13 /CT-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN TRONG SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện ở nước ta với xác suất vào mùa Hè khoảng 70%, mùa Thu, Đông khoảng 80%, thời gian ảnh hưởng từ mùa Hè năm 2014 đến hết mùa Xuân năm 2015; lượng mưa bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm từ 20-25%, mùa mưa khả năng đến muộn hơn và kết thúc sớm hơn, dòng chẩy các sông, suối có xu thế suy giảm nhanh sau khi mùa mưa kết thúc. Từ đầu năm 2014 đến nay, khu vực Bắc Bộ, một số nơi có lượng mưa thấp so với trung bình nhiều năm, một số hồ chứa lớn có dung tích trữ thấp so với cùng kỳ; thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6 không xuất hiện lũ tiểu mãn như hàng năm. Do hiện tượng El Nino nên có khả năng gây hạn cho sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động trong công tác phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2014-2015; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống hạn do đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban để chỉ đạo công tác phòng, chống hạn của địa phương.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn lập phương án phòng, chống hạn; trên cơ sở phương án phòng, chống hạn của các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án phòng, chống hạn đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý thủy nông kiểm tra các công trình thuỷ lợi; tiến hành sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, đảm bảo dẫn đủ nước tưới ngay từ đầu vụ Đông Xuân năm 2014-2015; tổ chức lực lượng tu sửa, nạo vét, phát dọn các tuyến kênh mương, khơi thông dòng chảy. Các đơn vị quản lý trạm bơm tiến hành duy tu, bảo dưỡng thiết bị máy móc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất.

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng kinh tế) phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và các cây trồng cạn (Nông-lộ-phơi, nhỏ giọt, phun mưa...).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí hậu và tình hình hạn; hướng dẫn xây dựng, kiểm tra phương án phòng, chống hạn của các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý thủy nông tiến hành kiểm tra mực nước các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh và khả năng tưới của hệ thống các công trình thủy lợi. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước có hiệu quả, tiết kiệm để đảm bảo nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2014-2015.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống hạn trong sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015. Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương chống hạn kịp thời, có hiệu quả.

4. Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và cho công tác phòng, chống hạn.

5. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, dòng chảy để có dự báo kịp thời về tình hình hạn, thiếu nước và thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có phương án chỉ đạo kịp thời.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chi cục Thuỷ lợi & PCLB;
- Công ty Điện lực Yên Bái;
- Trung tâm Khí tượng Thủy văn Yên Bái;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Nguyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2014
Ngày hiệu lực16/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 tăng cường phòng chống hạn hán sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 tăng cường phòng chống hạn hán sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Nguyên
        Ngày ban hành16/09/2014
        Ngày hiệu lực16/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 tăng cường phòng chống hạn hán sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 tăng cường phòng chống hạn hán sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 Yên Bái

              • 16/09/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/09/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực