Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, như các bệnh: Lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn, cúm gia cầm gây thiệt hại lớn cho phát triển chăn nuôi của Thành phố, làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân Thủ đô. Thực hiện công văn số 6563/BNN-TY ngày 15/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt II năm 2014; nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai tốt “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG VỆ SINH TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG

1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

a) Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung:

- Phát quang cây, cỏ xung quanh chuồng nuôi, phát dọn thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh;

- Tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 01 lần.

- Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi,... trước khi ra, vào cơ sở chăn nuôi.

b) Đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm hộ gia đình:

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân, rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn;

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 01 lần.

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ dùng trong vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi sau mỗi lần sử dụng.

c) Đối với cơ sở ấp trứng gia cầm:

- Phát quang cây, cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp trứng, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy;

- Phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra, vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng và gia cầm.

2. Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nuôi nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng;

- Phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khi ra, vào khu vực giết mổ.

- Nơi giết mổ phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất;

- Phát quang cây, cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.

3. Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống:

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ;

- Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun hóa chất khử trùng khi ra, vào chợ;

- Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, khử trùng cuối mỗi buổi chợ;

- Cuối mỗi buổi chợ phải tổ chức quét dọn tổng thể toàn bộ khu vực kinh doanh trong chợ, thu gom chất thải rắn và xử lý bằng biện pháp chôn hoặc đốt theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.

4. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm: Quét dọn, vệ sinh, phun tiêu độc 01 lần/ tuần.

II. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VỆ SINH TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG

- UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm. Việc phun thuốc sát trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới (quét dọn, cọ, rửa…).

- Loại hóa chất sát trùng: Chi cục Thú y hướng dẫn sử dụng.

- Thời gian: 01 tháng, bắt đầu từ ngày 01/9/2014 đến ngày 30/9/2014.

- Kinh phí: thực hiện theo các quy định của Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị này; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố; báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố kết quả thực hiện.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y: Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

2. UBND các quận, huyện, thị xã: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này tại địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

3. Sở Tài chính: cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm Thành phố: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn được phân công phụ trách.

5. Các cơ quan truyền hình, báo chí phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai hiệu quả Chỉ thị này.

6. Các hội, đoàn thể: chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện có hiệu quả “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật các cấp khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCDB gia súc, gia cầm;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP: CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Các phòng: NNNT, KT, TH;
- Lưu: VT, NNNT(Hồng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành22/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường Hà Nội

             • 22/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực