Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG VÀ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh, hàng năm được đầu tư tu bổ, sửa chữa, ci tạo, nâng cấp, xây dựng mới phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tnh. Tuy nhiên, một số công trình do được xây dựng từ lâu, hiện nay đã xung cấp; kênh mương bị bồi lắng nhiều, có nơi, có chỗ công trình bị vi phạm, lấn chiếm, làm hạn chế rất lớn đến năng lực tưới, tiêu nước của công trình. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong các tháng cuối năm, các đợt không khí lạnh gia tăng về tần suất, lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15÷30% ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi; nền nhiệt độ có xu hướng dao động mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm và nguồn nước trên các sông phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5÷20% kết hợp với thủy triều mạnh dẫn đến xâm nhập mặn sâu vào trong sông gây khó khăn cho đời sống và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2017, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và tổ chức, hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh cuối vụ trên lúa Mùa. Những diện tích lúa trỗ bông và rau màu thu hoạch muộn cần có phương án chủ động phòng chống mưa úng cuối vụ.

Kiểm tra, rà soát và lựa chọn các xứ đồng có khả năng cho thu hoạch sớm, có điều kiện tưới, tiêu nước chủ động để phát triển sản xuất cây vụ Đông; tập trung mở rộng trên đất 2 lúa đối với một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và tiêu thụ thuận lợi trên thị trường như: Bí xanh, khoai tây Đức và các cây chế biến xuất khẩu.

2. Xác định chiến dịch làm thủy lợi nội đồng là nhiệm vụ quan trọng của các huyện, thành phố, của từng xã, hợp tác xã; thời gian triển khai thực hiện từ trung tuần tháng 11 năm 2017 đến hết quý I năm 2018. Đối với những công trình thủy lợi trực tiếp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 phải tập trung hoàn thành trước ngày 15/01/2018.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, thực hiện sửa chữa, nạo vét hệ thống thủy nông nội đồng để phát huy tối đa năng lực của công trình. Triển khai xây dựng mới, tu bổ, sửa cha, nâng cấp các công trình thủy nông, nạo vét kênh tưới, tiêu, bể hút trạm bơm, cửa cống, đắp bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng làm dầm, làm ải để chủ động điều tiết và chống lãng phí nước. Giải tỏa các vật cản trên kênh mương như: Đăng, đó, vó bè, bèo, bè mảng,… khơi thông dòng chy, chống ách tắc. Chú trọng vùng chuyên sản xuất giống, vùng chuyển đổi cơ cấu, vùng cánh đồng mẫu lớn, vùng cây vụ đông tập trung theo quy hoạch và những vùng thp trũng.

Trách nhiệm tu bổ, sửa chữa, nạo vét công trình:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà: Các công trình do đơn vị quản lý, khai thác thuộc địa bàn tỉnh Nam Định.

- Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh: Từ công trình đầu mối đến hết công trình cấp II theo phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tnh; hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo, kiên c hóa tính theo mét dài kênh cấp III phục vụ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng cây vụ Đông tập trung trên đất 2 lúa khi có kinh phí đối ứng của địa phương.

- Các xã, hợp tác xã và hộ sản xuất: Cống, kênh và công trình trên kênh từ cấp III đến mặt ruộng theo phân cấp quản lý, khai thác.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tu bổ, sửa chữa công trình xây đúc, máy móc thiết bị, các trạm bơm, nạo vét kênh mương cấp III, kết hợp đp đường giao thông đồng ruộng theo quy hoạch trong phạm vi xã, thị trấn.

- Chịu trách nhiệm giải ta vi phạm trong lòng và hai bên bờ các tuyến kênh chính, kênh cấp I, cấp II trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm mới, vi phạm gây bức xúc của nhân dân và vi phạm gây ách tắc dòng chảy.

- Việc giải ta vi phạm, tu bổ, sửa chữa, nạo vét phải đồng bộ, dứt điểm để phát huy tối đa hiệu quả năng lực công trình. Trường hợp cần thiết huy động các nguồn vn để tu bổ, sửa chữa công trình, kiên chóa kênh mương, phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành và thực hiện đúng pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưng kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt; phê bình các đơn vị, cá nhân thực hiện đạt kết quả thấp, chậm tiến độ.

4. Ngay sau khi thu hoạch lúa Mùa, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ cày ải, phấn đấu tăng tối đa diện tích làm ải. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Xuân 2018 theo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định kế hoạch tu bổ, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi năm 2018 của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của y ban nhân dân các huyện, thành phố; thông báo danh mục công trình thủy lợi cần tu bổ, sửa chữa, nâng cấp; thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình theo quy định hiện hành.

6. Công ty Điện lực tỉnh: Kiểm tra các trạm biến thế và các tuyến đường dây tải cấp điện cho trạm bơm để có kế hoạch tu bổ, sửa chữa, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai năm 2018.

7. Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh: Cân đi nguồn kinh phí được cấp, sắp xếp thứ tự ưu tiên, triển khai thực hiện, hoàn thành việc tu bổ, sửa cha danh mục công trình thủy lợi đã được thông báo theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời việc tưới tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất vụ Đông Xuân, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất - tài chính năm 2018, báo cáo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến mọi cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch các Công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào sáng thứ tư hàng tuần)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Ch tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND tỉnh
- Các sở: NN&PTNT, TC và các ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Công ty Điện lực Nam Định;
- Các C
ông ty TNHH một thành viên KTCTTL;
- Đài Phát thanh và TH tỉnh; Báo Nam Định;
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh; (gửi thư điện tử)
- Lưu: VP1.VP3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Nam Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Nam Định

             • 02/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực