Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Định 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Quyết định số 01/QĐ- BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; để tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh, dưới đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra theo quy định của Ban chỉ đạo Trung ương; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác chuẩn bị, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, nhất là khâu phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ gia đình tự khai thông tin trên website của cơ quan thống kê các cấp. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra theo đúng Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra nhằm giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để kê khai đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định. Các đơn vị bưu chính, viễn thông đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong quá trình triển khai Tổng điều tra, trong đó đặc biệt chú ý các xã vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhiều khó khăn về điều kiện thông tin liên lạc.

3. Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Cục Thống kê tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu lập bảng kê địa bàn trong Tổng điều tra.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong công tác điều tra nhân khẩu thuộc phạm vi của ngành. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra theo quy định.

5. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra cho Cục Thống kê tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành Tổng điều tra theo chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại địa phương theo đúng Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xác định, bàn giao ranh giới địa giới hành chính để phục vụ công tác vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn điều tra theo hướng dẫn của Trung ương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyển chọn điều tra viên và các đối tượng liên quan đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra tại cấp huyện, xã; tăng cường chỉ đạo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của cuộc Tổng điều tra đến các tầng lớp nhân dân địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Tổng điều tra theo kế hoạch.

- Tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về Ban chỉ đạo cấp trên theo đúng thời gian quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương mình.

7. Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2018
Ngày hiệu lực04/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Định 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Định 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành04/09/2018
        Ngày hiệu lực04/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Định 2019

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Định 2019

             • 04/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực