Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 06 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHÓ NUÔI VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT

Theo báo cáo của Cục Thú y, tình hình bệnh Dại đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, cụ thể: trong năm 2018, cả nước có 103 người tử vong vì bnh Dại (tăng 29 trường hợp so với năm 2017) và có 521,831 người bị phơi nhiễm phi đi tiêm phòng vc xin phòng bệnh Dại (tăng 21.117 trường hợp so với năm 2017), trong đó có 41% các trường hợp là do chó th rông có biu hiện ốm và lên cơn Dại cn: trong 4 tháng đầu năm 2019 có 16 người tvong vì bệnh dại và 170.765 người phơi nhiễm phải di tiêm vắc xin Dại. Mặt khác, thời gian vừa qua tình trạng chó thả rông cắn người có chiều hướng gia tăng, đặc biệt có trường hợp người tử vong do bị chó cn, gây bức xúc cho dư luận và cộng đng.

Trên địa bàn tỉnh, mặc dù bệnh Dại trong những năm qua chưa xảy ra do việc tiêm phòng vắc xin Dại khá tốt. Tuy nhiên năm 2018, số người bị chó cn và phải đi tiêm phòng bệnh Dại là 1.570 người; việc nuôi chó th rông, không rọ mõm khi thả chó ra nơi công cộng chiếm phn lớn, đã có nhiều vụ tai nạn do chó gây ra; việc khai báo nuôi chó, lập stheo dõi chó nuôi chưa thực hiện thường xuyên: công tác tiêm phòng dại và áp dụng các chế tài xlý vi phạm về phòng, chống bệnh dại tại một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc.

Đ khc phục những tn tại, hạn chế nêu trên và đặc biệt để giảm thiểu tình trạng chó th rông cn người, giảm thiểu số người tử vong vì bệnh Dại, Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y: Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 của Thng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021; Chthị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại: Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng chng dịch bệnh trên cạn: Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về việc tập trung trin khai quyết liệt, đng bộ các gii pháp quản lý chó nuôi và phòng, chng bệnh dại động vật: Kế hoạch s59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tnh về Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó cn chú trọng các nội dung sau:

1. Rà soát, bổ sung, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh Dại của địa phương. Kế hoạch cần bo đm có đủ nguồn lực và kinh phí thực hiện: H tr vc xin Dại tiêm phòng ở địa bàn khó khăn: tổ chức chđộng giám sát lưu hành mm bệnh Dại đ cnh báo cộng đng: tchức rà soát, thng kê chính xác shộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập stheo dõi hộ nuôi chó và s chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vc xin Dại; u cu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin dại cho chó, chp hành việc xích, nhốt; khi cho ra đường, nơi công cộng phi đeo rọ mõm cho chó. Lập kế hoạch, khuyến khích thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó th rông, đặc biệt trong khu vực thành thị.

2. Chỉ đạo các ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với cơ quan qun lý chun ngành thú y, mạng lưới thú y cơ stổ chức thực hiện tiêm phòng vc xin Dại cho đàn chó nuôi, đảm bo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% diện tiêm: thường xun rà soát, tiêm phòng b sung, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng.

3. Chỉ đạo các đơn vị triển khai các chiến dịch truyền thông sâu rộng, nhm nâng cao trách nhiệm ca người nuôi chó đối với cộng đng và nhận thức của người dân đtích cực tham gia công tác phòng chng bệnh Dại và qun chó nuôi.

4. Tăng cường áp dụng các chế tài, xử lý nghiêm theo quy định vụ việc vi phạm quy định về nuôi chó, không chp hành tiêm phòng bt buộc vắc xin dại theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xphạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

5. Chđạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng, cơ san toàn dịch bệnh Dại, đặc biệt tại khu du lịch, khu vực thành phố, thị xã, khu vực đông dân cư.

6. Thành lập đoàn công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cp làm trưng đoàn, phi hợp với các cơ quan chun môn như thú y, y tế đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch bệnh Dại tại cơ sđiu tra các trường hợp chó Dại gây thương vong trên người.

Chtịch Ủy ban nhân dân tnh u cu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, th trưng các sở, ban, ngành liên quan có kế hoạch triển khai, tchức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thường xun theo dõi và tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thú Y;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, TC, YT, GD&ĐT, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- VP: LĐ và các CV, TH, VH, TC, DL;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(02/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành25/06/2019
        Ngày hiệu lực25/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (02/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại tỉnh Thừa Thiên Huế

           • 25/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực