Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2011 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN THỦY LỢI PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ; Thông tư số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi 143/2003/NĐ-CP">36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị còn nhiều tồn tại, vướng mắc chậm được giải quyết; việc kê khai, tổng hợp diện tích và xác định nhu cầu kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2009 và năm 2010, kế hoạch diện tích và dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2011 của các quận, huyện: Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Đông Anh, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Mê Linh chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian nộp hồ sơ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách cấp bù miễn thủy lợi phí, kịp thời xử lý vướng mắc, tồn tại, đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng quy định Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

1. Các địa phương chưa được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt diện tích, kinh phí miễn thủy lợi phí cần nghiêm túc rút kinh nghiệm việc để xảy ra tồn tại về chất lượng và thời gian nộp hồ sơ miễn thủy lợi phí chưa đảm bảo đúng quy định.

2. Tổ chức quán triệt, thống nhất phương pháp triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung về chính sách miễn thủy lợi phí của Nhà nước đối với các xã, thị trấn; có sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các doanh nghiệp thủy lợi phục vụ trên địa bàn, các tổ chức hợp tác dùng nước …

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo về thời gian cũng như chất lượng hồ sơ kê khai miễn thủy lợi phí của đơn vị mình, sớm có kết quả xong trong tháng 9/2011; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn của liên Sở để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt diện tích, kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của năm 2009 và năm 2010, kế hoạch diện tích và dự toán kinh phí năm 2011 theo đúng chế độ quy định.

4. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế thực hiện thanh, quyết toán dứt điểm kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2009 và năm 2010 cho các tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn. Thu hồi số kinh phí không sử dụng hết, kinh phí sử dụng không đúng đối tượng, không đúng mục đích về ngân sách Thành phố; Tổng hợp báo cáo Quyết toán năm 2009 và năm 2010 gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp - PTNT tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Sau ngày 30/9/2011 các đơn vị không hoàn thiện đủ hồ sơ báo cáo theo quy định thì phần kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí cho các tổ chức hợp tác dùng nước năm 2009 và năm 2010 do ngân sách quận, huyện thị xã tự đảm bảo kinh phí (Thành phố không cấp bổ sung số kinh phí còn thiếu).

5. Giao Sở Nông nghiệp - PTNT và Tài chính tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi phục vụ trên địa bàn trực tiếp rà soát, kiểm tra hồ sơ của các đơn vị; Thống nhất trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp tiếp số kinh phí còn thiếu của năm 2009 và năm 2010 cho các quận, huyện, thị xã khi đã có hồ sơ hoàn chỉnh, đủ điều kiện hỗ trợ (trước ngày 30/9/2011) theo chế độ quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện còn tồn tại, vướng mắc khó khăn báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp - PTNT chủ trì phối hợp Sở Tài chính xem xét tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT UBND Nguyễn Huy Tưởng (để báo cáo);
- Đ/c PCT UBND Trần Xuân Việt (để báo cáo);
- Sở TC, NN&PTNT;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các phòng: KT, TH, NN;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/09/2011
Ngày hiệu lực 22/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 13/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Trần Xuân Việt
Ngày ban hành 12/09/2011
Ngày hiệu lực 22/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí

  • 12/09/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/09/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực