Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo 3 đợt: Đợt 1 vào các ngày 04, 05 tháng 7 năm 2014; đợt 2 vào các ngày 09, 10 tháng 7 năm 2014; đợt 3 vào các ngày 15, 16 tháng 7 năm 2014. Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo chu đáo, an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Chỉ thị:

1. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thành lập các tổ chức tuyển sinh theo quy định. Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho các đơn vị liên quan biết để có phương án phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho tuyển sinh; tổ chức kỳ thi tuyển sinh an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu liên quan đến tuyển sinh. Có phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố bất thường, khi thiên tai, cháy nổ xảy ra trong thời gian thi và tuyển sinh.

- Thực hiện mức thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và UBND huyện, thành phố có liên quan để tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh.

- Tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương theo dõi đưa tin về các hoạt động tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tổ chức phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh.

- Thành lập các đoàn thanh tra tuyển sinh các trường cao đẳng theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thanh tra sau khi kết thúc tuyển sinh.

3. Sở Giao thông vận tải

Có kế hoạch, phương án đảm bảo giao thông thông suốt, phương tiện vận tải đảm bảo an toàn kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu đi lại trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi tuyển sinh; tăng cường tuyến xe buýt phục vụ phụ huynh và thí sinh đi lại trong các ngày thi. Nghiêm cấm việc tự ý nâng giá vé, lập đường dây nóng, thông báo công khai số điện thoại để hành khách liên lạc, phản ánh các hành vi tiêu cực của lái xe để kịp thời xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe, phụ xe vi phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quá trình nhận - chuyển - phát bưu phẩm, tài liệu, hồ sơ thi, giấy báo thi, giấy báo kết quả thi, giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học phải đảm bảo an toàn, đúng thời hạn và có phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ.

- Có phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông cần trao đổi kỹ với các cơ quan có trách nhiệm trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến tuyển sinh như: Lộ đề, đề có sai sót, tiêu cực trong khi thi..., (nếu có).

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ kinh doanh photocopy không tham gia vào việc sao in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dùng làm”phao thi”; tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

- Chỉ đạo Báo Sơn La, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy chế, quy định tuyển sinh và phản ánh kịp thời các hoạt động thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Công thương

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê nhà nghỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra các kỳ thi.

6. Sở Y tế

Chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở trực y tế, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, các Ban coi thi, tổ chức công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ coi thi, thí sinh tại các điểm thi; tăng cường phòng, chống và khống chế kịp thời dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, cung cấp dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong thời gian diễn ra các đợt thi.

7. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Chuẩn bị đủ nguồn kinh phí, cấp phát, thanh toán kịp thời, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

8. Công an tỉnh Sơn La

- Xây dựng phương án, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, UBND huyện, thành phố có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức công tác bảo vệ kỳ thi. Đảm bảo an toàn tuyệt đối việc in sao đề thi, vận chuyển, bảo vệ đề thi, bài thi, có phương án phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm thi và an toàn cho cán bộ coi thi, thí sinh và người nhà thí sinh. Ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý hiện tượng tiêu cực liên quan tới công tác thi và tuyển sinh.

- Không để ách tắc giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông.

9. Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có phương án phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, UBND huyện, thành phố đảm bảo cung cấp đủ điện, nước phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh, nhất là những địa điểm tổ chức thi và thực hiện quá trình in sao đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và xử lý kết quả thi; có phương án khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra.

10. UBND các huyện, thành phố Sơn La

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân để huy động toàn xã hội tham gia giúp đỡ, tạo điều kiện về nơi ăn, ở cho các thí sinh ở xa khi đến Sơn La dự thi, nhất là những thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn, trật tự trên địa bàn.

- Có kế hoạch phòng ngừa, sẵn sàng điều động các lực lượng trợ giúp khi có thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố xảy ra làm trở ngại đến công tác tổ chức kỳ thi.

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức lực lượng kiểm tra tại các cơ sở lưu trú (nhà trọ, nhà nghỉ), hộ kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và yêu cầu các hộ kinh doanh có cam kết không nâng giá bán, không nâng giá thuê phòng và niêm yết giá để thí sinh biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, để kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra chu đáo, an toàn, chính xác, đúng quy chế. /.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giao thông vận tải; Công an tỉnh.
- Các trường: Đại học Tây Bắc; Cao đẳng Sơn La; Cao đẳng Y tế; Cao đẳng nghề;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; Công ty Điện lực Sơn La;
- Công ty CP cấp nước Sơn La;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2). NT. 45.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng Sơn La

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực