Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về thiết lập đường dây nóng của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp thu, xử lý thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND thiết lập đường dây nóng xử lý thông tin sở ban ngành ủy ban huyện Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỂ TIẾP THU, XỬ LÝ NHỮNG THÔNG TIN CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHẢN ÁNH VỀ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ

Trong thi gian qua, công tác điều hành, thực thi chính sách của các cấp chính quyền trong tỉnh đã được cải thiện, đã được người dân đánh giá tích cực; chỉ shiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng, năm 2015 tỉnh Thái Bình được đánh giá là một trong 05 tỉnh có chỉ số (PAPI) được cải thiện nhiều nhất. Tuy nhiên công tác điều hành, thực thi chính sách của một số cấp chính quyền, sở, ban, ngành, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ còn hạn chế, hiệu quả xử lý công việc chưa cao...;

Để nâng cao hiệu quđiều hành, thực thi chính sách pháp luật, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Thiết lập đường dây nóng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Thời gian đưa vào hoạt động trong Tháng 6/2016.

2. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về nhiệm vụ, yêu cầu của việc sử dụng đường dây nóng; đưa kết quả giải quyết ý kiến phản ánh là một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức; quy định rõ hình thức, chế tài đối với việc chậm giải quyết ý kiến phản ánh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc thiết lập đường dây nóng; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao và việc sử dụng đường dây nóng của sở, ban ngành, địa phương; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời những sở, ban ngành, địa phương không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng đường dây nóng.

4. Các sở, ban ngành, địa phương: Phải xây dựng quy trình quản lý, sử dụng đường dây nóng phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ thông tin. Hàng tháng sở, ban ngành, địa phương phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý các thông tin phản ánh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình chủ động trong việc tuyên truyền về đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đến người dân hiu và thực hiện.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND thiết lập đường dây nóng xử lý thông tin sở ban ngành ủy ban huyện Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND thiết lập đường dây nóng xử lý thông tin sở ban ngành ủy ban huyện Thái Bình 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND thiết lập đường dây nóng xử lý thông tin sở ban ngành ủy ban huyện Thái Bình 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND thiết lập đường dây nóng xử lý thông tin sở ban ngành ủy ban huyện Thái Bình 2016

              • 13/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực