Chỉ thị 137-TTg

Chỉ thị 137-TTg về phòng chống hạn, úng phục vụ sản xuất vụ mùa 1974 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 137-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1974 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG HẠN, ÚNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ MÙA 1974

Trong những năm qua tình hình hạn, úng, nhất là úng chưa được khắc phục có hiệu quả đã làm cho sản xuất nông nghiệp vụ mùa không được ổn định. Năm 1973, hạn đầu vụ, úng cuối vụ trên diện tích rộng ở nhiều vùng đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng lương thực và nhiều cây trồng khác.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp trong năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành có kế hoạch chỉ đạo tốt công tác phòng, chống hạn, úng vụ mùa 1974, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn, úng gây ra.

1. Cần tập trung làm tốt các việc sau đây :

- Chỉ đạo chặt chẽ kế hoạch sản xuất vụ mùa, bố trí cây trồng, thời vụ, chân mạ phải phù hợp với điều kiện và khả năng thuỷ lợi ở từng vùng, phải có kế hoạch cụ thể khoanh vùng và có kế hoạch chống úng, chống hạn cho mạ, kiên quyết không đưa các giống chịu úng, chịu hạn kém vào những chân ruộng chưa có khả năng chống được úng, hạn.

- Củng cố các bờ vùng, bờ thửa, đủ cao, đủ vững để giữ nước, rải nước, ngăn nước cho từng cánh đồng, mặt khác phải tập trung sức phá bỏ các chướng ngại trên sông, trên kênh đảm bảo mặt cắt tải nước không để cản trở dòng nước chảy, bảo đảm thoát lũ, thoát úng cho đồng ruộng.

- Tu sửa và quản lý tốt hệ thống điện phục vụ nông nghiệp, các công trình thuỷ lợi, các máy bơm điện, máy bơm dầu, phụ tùng sửa chữa, chuẩn bị tốt các phương tiện chống hạn, úng, như đầu máy kéo, gầu, guồng để sẵn sàng huy động khi cần thiết.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc tưới nước và việc lấy phù sa bón ruộng, không được để vì lấy nước tưới, lấy phù sa bón ruộng mà gây thêm úng trong vùng và các vùng khác. Kiên quyết thực hiện gạn tháo nước kênh tiêu, nước ở vùng thấp trũng, bảo đảm giữ mức nước thấp theo quy định.

2. Kế hoạch phòng, chống hạn, úng cho từng vùng phải cụ thể :

- Mỗi địa phương phải căn cứ vào điều kiện cụ thể ở các vùng và rút kinh nghiệm của các năm trước để có kế hoạch từ cơ sở, đối phó với những tình huống diễn biến thời tiết khác nhau. Phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành trong địa phương và cơ sở trong việc phòng, chống hạn, úng, kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện các nhiệm vụ đó, phải chỉ đạo chặt chẽ kế hoạch tưới và tiêu nước ở các vùng, không để xảy ra tình trạng tiêu nước ở vùng này lại gây ra úng, hạn ở vùng khác.

- Kế hoạch huy động lực lượng phòng và chống úng, chống hạn phải thiết thực, có tính toán và có chuẩn bị. Phải hết sức tránh huy động lực lượng một cách ào ạt không có kế hoạch, lãng phí công sức mà không mang lại hiệu quả.

- Thông qua công tác chỉ đạo phòng, chống hạn, úng vụ mùa các năm trước đây và năm 1974 rút kinh nghiệm về xây dựng công trình , quản lý khai thác, gắn đất, nước, cây trồng để có biện pháp xây dựng công trình, quản lý khai thác, quản lý sử dụng nước trong công tác hoàn chỉnh các hệ thống thuỷ nông, chú trọng các công trình và cơ sở chống úng ở các vùng.

3. Phải ra sức tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và của các ngành trong việc phòng, chống hạn cho vụ mùa.

Đối với các tỉnh, thành phố, các huyện, nhất là những địa phương có nhiều diện tích thường bị úng, hạn phải có phân công cụ thể trong cấp uỷ và chính quyền, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp giữa các ngành trong việc phòng, chống hạn, úng ở từng vùng. Nếu vì không làm theo đúng kế hoạch, để xảy ra úng, hạn thì phải có người chịu trách nhiệm.

Các ngành ở trung ương, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của mình phải bảo đảm làm tốt những công tác chủ yếu như :

- Bộ Thuỷ lợi và Uỷ ban Nông nghiệp trung ương phải hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương bố trí kế hoạch sản xuất và phòng, chống hạn, úng ở từng vùng, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, giải quyết kịp thời những yêu cầu thích đáng của địa phương.

- Bộ Điện và than phải kiểm tra hệ thống đường dây và biến thế điện, bảo đảm cung cấp điện kịp thời, đủ cho các trạm đặc biệt chú ý hệ thống trạm bơm chống úng. Cùng với ngành thuỷ lợi kiểm tra việc sử dụng điện, bảo đảm tiết kiệm.

- Bộ Giao thông vận tải phải khẩn trương chỉ đạo và kiểm tra việc vớt các chướng ngại cản trở dòng nước trên sông, trên kênh ở những nơi có cầu sập, bảo đảm mặt cắt thoát nước của lòng sông, lòng kênh.

- Bộ Cơ khí và luyện kim giúp đỡ các địa phương tu sửa các máy bơm, cung cấp máy phụ tùng phục vụ chống hạn, chống úng theo kế hoạch đã được duyệt.

- Bộ Vật tư có kế hoạch cung cấp các phụ tùng sửa chữa máy bơm, cung cấp dầu chạy máy bơm cho địa phương được kịp thời.

Nhận được chỉ thị này, các đồng chí thủ trưởng các Bộ, các ngành ở trung ương, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo và kiểm tra các ngành, các huyện có kế hoạch và biện pháp chủ động ứng phó với mọi diễn biến về thời tiết ở địa phương bảo đảm vụ mùa 1974 đạt kết quả tốt.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Hoàng Anh

 

Thuộc tính văn bản 137-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 137-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/1974
Ngày hiệu lực 08/06/1974
Ngày công báo 15/06/1974
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 137-TTg phòng chống hạn, úng phục vụ sản xuất vụ mùa 1974


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 137-TTg phòng chống hạn, úng phục vụ sản xuất vụ mùa 1974
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 137-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Chu Hoàng Anh
Ngày ban hành 24/05/1974
Ngày hiệu lực 08/06/1974
Ngày công báo 15/06/1974
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 24/05/1974

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/06/1974

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/06/1974

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực