Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT

Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh việc kiểm tra phân loại và công bố cảng, bến thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đẩy mạnh kiểm tra phân loại công bố cảng bến thuỷ nội địa đã được thay thế bởi Quyết định 4194/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đẩy mạnh kiểm tra phân loại công bố cảng bến thuỷ nội địa


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 138/1998/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐẨY MẠNH VIỆC KIỂM TRA PHÂN LOẠI VÀ CÔNG BỐ CẢNG, BẾN THUỶ NỘI ĐỊA

Sau thời gian gần 2 năm thực hiện việc sắp xếp để công bố hoạt động các cảng, bến thuỷ nội địa theo Quyết định 2046 QĐ/PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sông Việt nam và các địa phương đã có những biện pháp cụ thể trong việc sắp xếp quy hoạch và lập lại trật tự, bảo đảm an toàn tại các cảng, bến thuộc địa phương mình.

Tuy nhiên, công tác quản lý lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh xếp dỡ hàng hoá, đón trả hành khách tại các cảng bến đang còn là khâu yếu, việc kiểm tra theo dõi hoạt động an toàn của các cảng, bến chưa tiến hành thường xuyên, liên tục. Tình trạng lập bến bãi tuỳ tiện không có quy hoạch, không đảm bảo quy định an toàn còn tồn tại nhiều. Đặc biệt tại nhiều bến, phương tiện nằm trên cạn để nhận hàng đã gây hư hỏng, biến dạng phương tiện. Nhiều cảng bến xếp dỡ hàng hoá, đón trả hành khách đặt tại các khu vực bảo vệ cầu hoặc trên những đoạn sông nguy hiểm ảnh hưởng đến luồng chạy tàu; và mất an toàn cho các công trình cầu là những tồn tại cần được giải quyết sớm. Tại các khu vực thị xã, nơi đông dân cư có nhiều bến xếp dỡ vật liệu xây dựng tuỳ tiện hoạt động làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường v.v.

Vì vậy, việc sắp xếp lại trật tự các cảng, bến thuỷ nội địa và tăng cường quản lý của các ngành các cấp là vấn đề cấp bách nhằm đưa các cảng bến vào hoạt động hợp pháp, vừa phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn sản xuất.

Từ mục tiêu trên, Bộ Giao thông vận tải chỉ thị :

1 - Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính cần đánh giá về công tác đảm bảo trật tự , an toàn hoạt động tại các cảng, bến thuỷ nội địa và bổ sung các biện pháp thích hợp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định 40/CP đến các chủ cảng, người hành nghề xếp dỡ, đón trả hành khách thực hiện tốt các qui định về quản lý cảng bến thuỷ nội địa. 

2 - Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính căn cứ Khoản 2, Điều 15 Nghị định 40/CP chủ trì công tác kiểm tra, rà soát, phân loại, sắp xếp lại các cảng, bến phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương; phối hợp với cơ quan quản lý Đường thuỷ nội địa xây dựng phương án trình UBND tỉnh duyệt quy hoạch cảng bến theo phạm vi lãnh thổ hành chính (có mẫu kèm theo).

Các cảng bến nào nằm ngoài quy hoạch, Sở kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có quyết định xử lý. 

3 - Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Cục Đường sông Việt nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính hướng dẫn và đôn đốc các chủ cảng, bến được phép tồn tại trình hồ sơ xin công bố để Cục ra quyết định trên tuyến ĐTNĐ Trung ương; Sở ra quyết định trên tuyến ĐTNĐ Địa phương cho các cảng bến hoạt động. 

4 - Theo chức trách và quyền hạn của mình, lực lượng Thanh tra giao thông Đường thuỷ nội địa trung ương và địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp cảng, bến hoạt động trái với Thể lệ quản lý cảng, bến thuỷ nội địa do Bộ quy định.

Đây là công tác trọng tâm cần tập trung giải quyết trong giai đoạn hiện nay. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường sông Việt nam, Các Sở Giao thông vận tải, giao thông công chính khẩn trương tổ chức chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả và những kiến nghị về Bộ xem xét giải quyết. 

 


Nơi nhận :
- Cục ĐSVN
- Các Sở GTVT (GTCC)
- Các UBND tỉnh, T.phố (để phối hợp chỉ đạo)
- Lưu : VP, PC

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/1998/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu138/1998/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/1998
Ngày hiệu lực21/05/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/1998/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đẩy mạnh kiểm tra phân loại công bố cảng bến thuỷ nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đẩy mạnh kiểm tra phân loại công bố cảng bến thuỷ nội địa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu138/1998/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐào Đình Bình
        Ngày ban hành21/05/1998
        Ngày hiệu lực21/05/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đẩy mạnh kiểm tra phân loại công bố cảng bến thuỷ nội địa

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 138/1998/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đẩy mạnh kiểm tra phân loại công bố cảng bến thuỷ nội địa