Chỉ thị 14/2001/CT-UB

Chỉ thị 14/2001/CT-UB tổ chức thực hiện công tác đăng ký, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chỉ thị 14/2001/CT-UB đăng ký quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã rà soát tỉnh Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 23/03/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2001/CT-UB đăng ký quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2001/CT-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 06 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CÁC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH-TRẬT TỰ

Ngày 22 tháng 02 năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề, kinh doanh có điều kiện; Bộ Công an ra Thông tư số 08/2001/NĐ-CP">02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001, hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ. Để triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý các ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự theo đúng quy định của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk; UBND tỉnh chỉ thị:

1/ Kể từ ngày ban hành Chỉ thị này; các tổ chức, cá nhân kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều phải kê khai đăng ký, quản lý theo đúng quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, gồm những ngành, nghề kinh doanh sau đây:

a/ Nhóm ngành nghề kinh doanh phải có "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" gồm:

- Nghề khắc dấu gồm các hoạt động sản xuất con dấu cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, chức danh nhà nước; dấu tiêu đề, chữ ký, dấu ngày tháng năm, dấu tiếp nhận công văn và các con dấu khác.

Các con dấu trên có thể được sản xuất bằng nguyên liệu kim loại, chất dẻo, gỗ hoặc nguyên liệu khác theo phương pháp thủ công, công nghiệp hoặc phương pháp khác.

- Nghề sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, cho thuê súng săn, sản xuất và kinh doanh đạn súng săn (kể cả súng hơi và đạn súng hơi).

- Nghề sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ bao gồm: các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu và lắp ráp các loại công cụ hỗ trợ.

- Nghề sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: các hoạt động sản xuất tái chế, mua bán, cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp.

- Nghề sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: những ngành, nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng đến thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ công nghiệp (trừ các đơn vị Quân đội, Công an sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong chiến đấu, phòng, chống tội phạm và các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học nhà nước, sử dụng để nghiên cứu khoa học).

- Nghề kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy như hoạt động kinh doanh gar, xăng dầu, các loại khí đốt, chất lỏng dễ cháy khác.

- Kinh doanh các tòa nhà cao từ 11 tầng trở lên (kể cả tầng trệt) dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc.

b/ Nhóm ngành, nghề phải làm cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

- Kinh doanh lưu trú bao gồm: kinh doanh khách sạn, biệt thự, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà của tổ chức, cá nhân cao từ 10 tầng trở xuống cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê để ở hoặc làm văn phòng dài hạn, ngắn hạn.

- Hoạt động in bao gồm in ofset, tipô, laze, in lõm (ống đồng), chế bản, phân màu, flexô, lưới (lụa), in phun, photocopy, đóng xén sản phẩm in nhằm mục đích sinh lợi.

- Dịch vụ cầm đồ, các hoạt động cho vay tiền, vay tài sản có giá trị bằng tiền với điều kiện người vay phải có tài sản cầm cố.

- Kinh doanh karaoke, hình thức kinh doanh các hoạt động ca hát theo băng hình, đĩa hình.

- Kinh doanh vũ trường, hình thức kinh doanh các hoạt động khiêu vũ.

- Kinh doanh xoa bóp (massage), kinh doanh các hoạt động vật lý trị liệu phục hồi chức năng và sức khỏe con người (trừ các cơ sở thuộc bệnh viện nhằm phục hồi chức năng, sức khỏe bệnh nhân không vì mục đích kinh doanh; các câu lạc bộ thẩm mỹ, thể hình).

2/ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh những ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự trong địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk phải làm đầy đủ hồ sơ thủ tục về đăng ký kinh doanh và các quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ quan Công an có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, kiểm tra, xét duyệt hồ sơ thủ tục; nếu cơ sở có đủ điều kiện về an ninh trật tự thì giải quyết việc cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" cho tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp không đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

3/ Tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được phép hoạt động khi đã được cơ quan Công an cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc đã có bản cam kết thực hiện đúng các quy định về an ninh, trật tự. Trong quá trình hoạt động kinh doanh phải luôn chấp hành đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự dưới sự kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan Công an.

Đối với các cơ sở đã kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự trước khi ban hành Chỉ thị này thì được tiếp tục hoạt động nếu có đủ điều kiện quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ thì không phải làm bản cam kết hoặc cấp lại "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự". Cơ sở nào không đủ điều kiện để tiếp tục kinh doanh thì phải ngừng hoạt động.

4/ Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị này sẽ được khen thưởng; cơ sở nào lợi dụng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội hoặc vi phạm tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động, thu hồi "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5/ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành: Văn hóa - Thông tin, Y tế, Thương mại - Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh… lập kế hoạch hướng dẫn cụ thể các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP,
- Bộ Công an,
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,
- Các sở, ban ngành của tỉnh,
- Các đơn vị TW đóng trên tỉnh,
- UBND các huyện, TP
- Lưu VT.NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH




Lê Văn Quyết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2001/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 14/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/06/2001
Ngày hiệu lực 14/06/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/03/2011
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 14/2001/CT-UB đăng ký quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 14/2001/CT-UB đăng ký quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Đắk Lắk
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 14/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Lê Văn Quyết
Ngày ban hành 14/06/2001
Ngày hiệu lực 14/06/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/03/2011
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 14/2001/CT-UB đăng ký quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Đắk Lắk

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2001/CT-UB đăng ký quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Đắk Lắk