Chỉ thị 14/2006/CT-UBND

Chỉ thị 14/2006/CT-UBND tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Quảng Nam ban hành

Chỉ thị 14/2006/CT-UBND tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1841/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2006/CT-UBND tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 01 tháng 3 năm 2006

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt Đại hội lần thứ X của Đảng, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội, Chỉ thị 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND tỉnh chỉ thị các ngành các địa phương khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cấp bách; kết quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cơ quan đơn vị, gắn trách nhiệm thực hiện lĩnh vực này trong việc đánh giá, xếp loại thi đua của các ngành các địa phương.

2. Rà soát lại những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài, những vụ việc phát sinh từ cuối năm 2005 chuyển sang 2006, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm và thụ lý giải quyết triệt để các vụ việc mới phát sinh theo đúng qui định của pháp luật. Đặc biệt chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu - tố đông người, phức tạp ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương và phát sinh thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua kết quả giải quyết cần làm rõ nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, tố cáo để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý hành chính nhà nước, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật những cơ quan, cán bộ, công chức đã ban hành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính trái pháp luật.

Đối với những vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành thì phải tập trung chỉ đạo kiên quyết để thi hành, không để tiếp tục phát sinh đơn, mọi hành vi không chấp hành, chay ì hoặc dây dưa trong thi hành đều phải được xử lý thích đáng.

3. Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan cấp dưới trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh kịp thời những yếu kém và xử lý những trường hợp sai phạm.

4. Thường xuyên tổ chức công tác tiếp dân theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp dân; Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong công tác tiếp dân theo định kỳ để giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

5. Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo qui định.

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2006
Ngày hiệu lực11/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2006/CT-UBND tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2006/CT-UBND tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành01/03/2006
        Ngày hiệu lực11/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 14/2006/CT-UBND tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2006/CT-UBND tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Nam