Chỉ thị 14/2007/CT-UBND

Chỉ thị 14/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định 79/2007/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ thị 14/2007/CT-UBND thi hành Luật Công chứng Nghị định 79/2007/NĐ-CP Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 3658/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2007/CT-UBND thi hành Luật Công chứng Nghị định 79/2007/NĐ-CP Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Luật Công chứng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Ngày 18 tháng 5 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để triển khai thực hiện tốt các văn bản nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để mọi công dân, tổ chức hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định phân cấp mới về thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007;

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ cho cán bộ, công chức toàn ngành Tư pháp thành phố, trong đó chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác chứng thực ở quận, huyện và xã, phường;

c) Tiến hành rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành có nội dung liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp với Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tiến hành rà soát lại tổ chức, biên chế, trụ sở, phương tiện làm việc, cơ sở vật chất đảm bảo cho các Phòng Công chứng hoạt động đạt hiệu quả theo quy định của Luật Công chứng.

3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất mức thu, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Phòng Tư pháp thực hiện việc chứng thực;

b) Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác chứng thực;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký;

d) Trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về lệ phí chứng thực, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp tục áp dụng mức thu lệ phí được quy định theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày

21 tháng 11 năm 2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực. Riêng lệ phí cấp bản sao từ sổ hộ tịch áp dụng theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.

5. Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an, Báo Đà Nẵng tổ chức việc thông tin thường xuyên, rộng rãi nội dung của Luật Công chứng, Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi công dân, tổ chức biết và thực hiện.

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực14/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2007/CT-UBND thi hành Luật Công chứng Nghị định 79/2007/NĐ-CP Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2007/CT-UBND thi hành Luật Công chứng Nghị định 79/2007/NĐ-CP Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành04/07/2007
        Ngày hiệu lực14/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 14/2007/CT-UBND thi hành Luật Công chứng Nghị định 79/2007/NĐ-CP Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2007/CT-UBND thi hành Luật Công chứng Nghị định 79/2007/NĐ-CP Đà Nẵng