Chỉ thị 14/2009/CT-UBND

Chỉ thị 14/2009/CT-UBND về tăng cường đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2009/CT-UBND đảm bảo an toàn mục tiêu quan trọng Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/CT-UBND

Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CÁC MỤC TIÊU QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp mà nòng cốt là các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có nhiều biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh nhà. Tuy nhiên tình hình thế giới, khu vực, trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là nguy cơ xảy ra khủng bố; các thế lực thù địch đang ráo riết lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, kích động bạo loạn, lật đổ chính quyền; hoạt động của các băng, nhóm tội phạm hình sự, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Một số hành vi phạm tội như cướp, cướp dật, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đông người trước cơ quan Đảng, chính quyền khiếu kiện dai dẳng có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền nhiều nơi chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; chưa bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với lực lượng vũ trang chưa thực sự đồng bộ; chỉ đạo giải quyết một số vụ việc xẩy ra còn lúng túng, kéo dài; trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ mục tiêu; lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác tại một số mục tiêu còn mỏng.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp trong tình hình mới. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nội dung yêu cầu sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 05/CTr -TU ngày 15/11/1999 của Tỉnh uỷ về thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh Quốc gia; chương trình hành động số 19/CTr-TU ngày 14/01/2004 của Tỉnh uỷ về thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Không ngừng củng cố và tăng cường hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hoá; quan tâm công tác hoà giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Phát động toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện ngăn chặn, đấu tranh lên án vạch trần âm mưu thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng để hoạt động chống phá. Chú ý các đối tượng quá khích trong khiếu kiện, tố cáo, các đối tượng có quan hệ với tổ chức phản động trong và ngoài nước; số đối tượng bất mãn tán phát tài liệu có nội dung xấu…; rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, các mục tiêu quan trọng để chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xẩy ra.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, củng cố lại hệ thống tường rào, hệ thống điện chiếu sáng, bốt bảo vệ, cổng ra vào, nội quy, quy định về bảo vệ cơ quan; kiện toàn lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cơ quan; chú trọng công tác tuần tra vào giờ cao điểm. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức khoá và niêm phong két, cửa kho, cửa phòng làm việc, nhất là ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ lễ, tết… Công tác bảo vệ an ninh trật tự trong các cơ quan đơn vị phải đảm bảo 24/24 giờ hàng ngày.

Đối với các mục tiêu quan trọng về an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoài việc tổ chức bảo vệ canh gác, phải từng bước lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và hệ thống báo động, báo cháy...

4. Lực lượng Công an các cấp thường xuyên hướng dẫn và phối hợp tốt với các cấp, các ngành, các lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách làm tốt công tác bảo vệ, tuần tra canh gác các mục tiêu quan trọng như: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Khu di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh, Ngân hàng, Kho bạc, Đài phát thanh truyền hình.... và các mục tiêu, công trình trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội; bảo vệ tốt mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An; các địa bàn công cộng có đông người qua lại, phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi phá hoại, gây cháy, nổ, trộm cắp và các vi phạm pháp luật khác.

5. Lực lượng Cảnh sát vũ trang canh gác, các lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách phải tăng cường công tác tuần tra canh gác, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các mục tiêu bảo vệ. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện âm mưu từ sớm, dự báo được các tình huống và khả năng xấu có thể xẩy ra để xây dựng phương án đấu tranh xử lý vô hiệu hoá hoạt động khủng bố phá hoại, không để bị động bất ngờ.

6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp thường xuyên trao đổi, cung cấp kịp thời các thông tin nắm được với các lực lượng chức năng; chủ động, phối hợp giải quyết tốt các trường hợp khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để bức xúc, tụ tập đông người kéo đến cơ quan Đảng, chính quyền khiếu nại vượt cấp gây mất an ninh trật tự. Quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ làm công tác bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, bố trí đủ số lượng cán bộ làm công tác bảo vệ đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, sức khoẻ, năng lực ...

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để tiếp tục chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2009
Ngày hiệu lực30/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2009/CT-UBND đảm bảo an toàn mục tiêu quan trọng Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2009/CT-UBND đảm bảo an toàn mục tiêu quan trọng Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành20/04/2009
        Ngày hiệu lực30/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/2009/CT-UBND đảm bảo an toàn mục tiêu quan trọng Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2009/CT-UBND đảm bảo an toàn mục tiêu quan trọng Nghệ An

             • 20/04/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/04/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực