Chỉ thị 14/2010/CT-UBND

Chỉ thị 14/2010/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2010/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/CT-UBND

Vinh, ngày 06 tháng 08 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Ngày 17/6/2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Lý lịch tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhằm điều chỉnh toàn diện việc tổ chức, quản lý lý lịch tư pháp một cách thống nhất, đồng bộ. Ngày 23/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1532/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Lý lịch tư pháp.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Lý lịch tư pháp và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ và nhân dân được biết để nghiêm chỉnh chấp hành.

2. Các Sở, ngành, địa phương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt bổ sung để kịp thời cập nhật, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

- Tổ chức tốt việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân, cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khi có yêu cầu. Công tác quản lý lý lịch tư pháp phải chặt chẽ, công khai thủ tục giải quyết yêu cầu của công dân, cơ quan, tổ chức; tôn trọng quyền dân chủ, bí mật đời tư của công dân và chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật;

- Bố trí cán bộ để tiếp nhận, cập nhật, xử lý kịp thời thông tin lý lịch tư pháp; lập và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu, máy móc, phương tiện, kho tàng, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin lý lịch tư pháp.

b) Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo chính xác, kịp thời đối với những trường hợp tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại cơ quan công an theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc việc gửi các quyết định, thông báo, giấy xác nhận có liên quan đến người phải thi hành án theo nội dung và thời hạn quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

d) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu việc kiện toàn tổ chức, tăng cường biên chế bảo đảm số lượng và tiêu chuẩn công chức làm công tác lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

đ) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

e) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

g) Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt bổ sung có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận cho Sở Tư pháp theo nội dung và thời hạn quy định của Luật Lý lịch tư pháp để kịp thời cập nhật, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

h) UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo UBND cấp xã - nơi người có án tích thường trú hoặc tạm trú sau khi chấp hành xong bản án phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác định rõ đối tượng có đủ điều kiện để đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự; tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh, tra cứu hồ sơ, trao đổi và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp, chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích theo nội dung và thời hạn quy định đảm bảo cho việc xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện tốt các quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2010
Ngày hiệu lực16/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2010/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2010/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành06/08/2010
        Ngày hiệu lực16/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/2010/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2010/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp Nghệ An

           • 06/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực