Chỉ thị 14/CT-UB

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1977 hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản của những người trốn đi nước ngoài bị bắt do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 14/CT-UB hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản người trốn đi nước ngoài bị bắt đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UB hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản người trốn đi nước ngoài bị bắt


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TẠM THỜI TÀI SẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI TRỐN ĐI NƯỚC NGOÀI BỊ BẮT

Theo b áo cáo của các Quận thì từ sau ngày giải phóng có một số người đã trốn đi nước ngoài, Đa số là những phần tử phản động, bọn tư sản mại bản trốn cải tạo, nhưng cũng có người trốn vì hoang mang lo sợ trước luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch, hay muốn đi theo thân nhân đã sinh sống tại nước ngoài. Thường phụ nữ, trẻ con chỉ đi theo chồng con hoặc cha mẹ mà không có ý thức chính trị.

Một số đã bị ta bắt, thường là ở các vùng cận bờ biển như Kiên Giang, Minh Hải, Vũng Tàu… Sau một thời gian giam cứu, cơ quan Công an nơi bắt giữ đã trả tự do cho gia đình, vợ con họ và chỉ giam giữ những người có trách nhiệm chánh trong việc tổ chức trốn đi nước ngoài.

Trong lúc họ trốn đi, chánh quyền địa phương đã niêm phong tài sản của họ gồm nhà cửa, đồ đạc… hoặc đã bố trí cho cơ quan sử dụng. Do đó khi họ trở về trú quản cũ thì không còn nơi ở và đồ đạc như trước nữa; thực tế họ có gặp khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều người đã làm đơn xin ta xét cho lại nhà cửa, tài sản, được mua lương thực và nhu yếu phẩm nhưng cũng có người đặt vấn đề về quyền sở hữu để đòi lại số tài sản của họ đã bị niêm phong.

Để giúp Ủy ban các Quận, Huyện và các cơ quan có cơ sở giải quyết các trường hợp tương tợ, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau :

1. Trước hết, cần quan niệm những người trốn đi nước ngoài sau ngày giải phóng là những kẻ phạm pháp hiện hành, phải bị xử phạt theo luật pháp. Tòa án sẽ xét xử tùy theo mức độ phạm pháp của họ. Đối với gia đình họ, nếu được trả tự do là chánh sách khoan hồng của ta đối với họ chớ không phải là họ không có tội gì cả. Tuy nhiên trong việc xử lý ta có phân biệt giữa kẻ cầm đầu chủ mưu với người a tòng, giữa bọn phản động trốn cải tạo với những người vì hoang mang lo sợ do mắc phải luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch hoặc chỉ chạy theo gia đình.

2. Đối với tài sản của họ để lại, nói chung là ta tạm quản lý chờ quyết định của Tòa án nơi đã bắt họ, cùng với việc xử tội trốn đi nước ngoài của họ…

Căn cứ vào quan điểm trên, trong khi chờ đợi chỉ thị của cấp trên về toàn bộ vấn đề này, Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương tạm thời giải quyết các trường hợp gia đình những nguời trốn đi nước ngoài như sau :

1. Nói chung, những phần tử trốn đi nước ngoài mà được trả tự do thuộc số người không nên để cư trú ở thành phố. Đối với những người đã được thả về thành phố thì, nói chung, Ủy ban Quận, Huyện nên giáo dục, phát động và sắp xếp cho họ đi vùng kinh tế mới hoặc cho hồi hương. Trường hợp đặc biệt cho họ ở lại thành phố thì phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Về tài sản của họ thì Nhà nước tạm quản lý toàn bộ, chờ quyết định xử lý dứt khoát của Tòa án nơi họ bị bắt giữ. Ngay sau khi phát giác có trường hợp trốn đi nước ngoài, chánh quyền địa phương phải tiến hành ngay việc niêm phong toàn bộ tài sản đồng thời báo cáo lên Ủy ban nhân dân Thành phố xin quyết định kiểm kê, niêm phong chánh thức. Thành phần Ban kiểm kê gồm có Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp Quận, Huyện. Nghiêm cấm tất cả các hành động tự tiện sử dụng, lấy cắp, tẩu tán, đổi chác các loại tài sản đó, kể cả xe cộ, tư liệu sinh hoạt.

Nếu có thân nhân, vợ con họ được trả về địa phương thì Ủy ban nhân dân Quận, Huyện bố trí cho họ một chỗ ở tạm, có thể xét cho họ một số tư liệu sinh hoạt để có điều kiện sinh sống như một lao động bình thường (phải có biên bản) ; được mua lương thực, nhu yếu phẩm, trong khi chờ đợi được sắp xếp để đi hồi hương hoặc vùng kinh tế mới như đã nói trên, chớ không trả lại tài sản cho họ. Cần báo cáo lên Ủy ban nhân dân Thành phố để xin quyết định tạm mở niêm phong, sau khi lấy một số tư liệu sinh hoạt cho họ thì niêm phong trở lại, với thành phần đã nói bên trên.

Cần giải thích rõ cho họ biết tội trạng của họ và chủ trương cùa ta đối với tài sản của họ bỏ lại khi họ trốn đi nước ngoài, để tránh tình trạng kêu ca, đòi hỏi.

Kể từ nay, nếu ở địa phương nào có người trốn đi nước ngàoi, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện có trách nhiệm báo cáo ngay lên Ủy ban nhân dân Thành phố để xin ý kiến tiến hành những biện pháp quản lý tài sản của họ, tránh tình trạng tự tiện sử dụng và làm thất thoát.

 

 

Nơi nhận:
-Phủ Thủ tướng
-TV. Thành ủy
-Các Ban, Ngành, Sở
-Mặt trận và các đoàn thể
-UBND các Quận, Huyện
-Tổng hợp (a. Mậu, Hòa)
-Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC




VŨ ĐÌNH LIỆU

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/1977
Ngày hiệu lực02/04/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UB hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản người trốn đi nước ngoài bị bắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UB hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản người trốn đi nước ngoài bị bắt
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành02/04/1977
        Ngày hiệu lực02/04/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UB hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản người trốn đi nước ngoài bị bắt

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UB hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản người trốn đi nước ngoài bị bắt