Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2014 thực hiện 210/2013/NĐ-CP khuyến khích đầu tư nông nghiệp nông thôn Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP NGÀY 19/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ngày 25/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Để đảm bảo việc triển khai Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả tốt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

1. Các sở, ban, ngành của Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố thuộc lĩnh vực cơ quan, địa phương mình quản lý về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ không còn phù hợp với Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ để tham mưu hoặc ban hành văn bản bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình, đồng thời căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ để soạn thảo, tham mưu HĐND, UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2014.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, rà soát, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước 20/9/2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành và địa phương có liên quan tham mưu UBND Tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp ngay từ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác nhau đã được giao từ vốn ngân sách Tỉnh, vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương trên địa bàn Tỉnh nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả để thực hiện Nghị định.

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định trên địa bàn Tỉnh; tham mưu, dự thảo văn bản của UBND Tỉnh trước ngày 10 tháng 9 hàng năm để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước hỗ trợ cùng với dự toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hàng năm.

- Hướng dẫn doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính lập nhu cầu kinh phí theo từng nội dung hỗ trợ.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát Quy hoạch về: (1) Giết mổ gia súc, gia cầm, chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung công nghiệp; (2) Phát triển cây công nghiệp chính; (3) Cây dược liệu; (4) Nuôi trồng thủy sản; (5) Cơ sở chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản, tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế (đối với các Quy hoạch đã có); lập thủ tục xây dựng Quy hoạch, trình UBND Tỉnh phê duyệt (đối với các Quy hoạch chưa xây dựng). Thời gian hoàn thành trước 30/9/2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất UBND Tỉnh cho chủ trương xây dựng những chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương giai đoạn 2014-2020. Thời gian hoàn thành trước 30/9/2014.

5. Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát Quy hoạch về: (1) Chợ nông thôn; (2) Cơ sở chế tạo thiết bị cơ khí để chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế (đối với các Quy hoạch đã có); xây dựng, trình UBND Tỉnh phê duyệt (đối với các Quy hoạch chưa xây dựng). Thời gian hoàn thành trước 30/9/2014.

Yêu cầu các cơ quan có liên quan. phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2014
Ngày hiệu lực20/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2014 thực hiện 210/2013/NĐ-CP khuyến khích đầu tư nông nghiệp nông thôn Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2014 thực hiện 210/2013/NĐ-CP khuyến khích đầu tư nông nghiệp nông thôn Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành20/06/2014
        Ngày hiệu lực20/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2014 thực hiện 210/2013/NĐ-CP khuyến khích đầu tư nông nghiệp nông thôn Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2014 thực hiện 210/2013/NĐ-CP khuyến khích đầu tư nông nghiệp nông thôn Phú Yên

           • 20/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực