Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hồ sơ, bản đồ; mốc, tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 công tác quản lý hồ sơ bản đồ mốc tuyến địa giới hành chính Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ, BẢN ĐỒ; MỐC, TUYẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trong những năm qua, công tác quản lý hồ sơ, bản đồ; mốc, tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị định số 119/CP ngày 16 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo lãnh thổ ở địa phương.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513 của thành phố) đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý địa giới hành chính như: Một số xã, phường, thị trấn chưa quản lý tốt tuyến địa giới hành chính, để người dân lấn chiếm xây dựng; một số mốc địa giới bị vùi lấp, hư hỏng, xê lệch; đoạn, tuyến địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng,… do quá trình đô thị hóa, đầu tư phát triển kinh tế xã hội; việc quản lý địa bàn, dân cư không đúng theo bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được thiết lập năm 2005. Vì vậy, quá trình thực hiện Dự án 513 của thành phố gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Dự án. Những vấn đề này một số địa phương chưa kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo.

Đến nay, việc triển khai, thực hiện Dự án 513 của thành phố đã hoàn thành, được Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2494/QĐ-BNV ngày 13 tháng 11 năm 2018 về việc công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của thành phố Cần Thơ; đồng thời, đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo quy định tại Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở pháp lý mới nhất trong việc khai thác, sử dụng và quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn thành phố. Để tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính, đặc biệt là quản lý hồ sơ, bản đồ; mốc, tuyến địa giới hành chính các cấp, giúp công tác này đi vào nề nếp, ổn định, tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến mốc, tuyến địa giới hành chính trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn:

a) Thực hiện nghiêm việc quản lý hồ sơ, bản đồ; mốc, tuyến địa giới hành chính trên địa bàn quản lý theo Nghị định số 119/CP ngày 16 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp, Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17 tháng 3 năm 1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 119/CP ngày 16 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ;

b) Thường xuyên tuyên truyền cho người dân ở những nơi có mốc, tuyến địa giới hành chính có ý thức bảo vệ tốt, không làm xê lệch, hư hỏng mốc địa giới; thay đổi hiện trạng tuyến địa giới hành chính;

c) Tổ chức bàn giao quyền và trách nhiệm quản lý đất đai, dân cư theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được Bộ Nội vụ công nhận tại Quyết định số 2494/QĐ-BNV ngày 13 tháng 11 năm 2018. Đồng thời, chủ động thực hiện việc chuyển đổi các giấy tờ liên quan đến tổ chức, cá nhân ở những nơi có thay đổi về địa giới hành chính (không thu phí) như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ về hộ tịch…;

d) Có kế hoạch hoặc dự án để khôi phục lại các tuyến địa giới hành chính các cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương đang bị người dân, tổ chức tự ý lấn chiếm như: San lấp đoạn kênh thủy lợi, rạch, đường giao thông để cất nhà, kho, bến, bãi, xây dựng các hạng mục công trình làm thay đổi đoạn, tuyến địa giới hành chính so với bộ hồ sơ, bản đồ được thiết lập năm 2018; báo cáo kết quả khôi phục đường địa giới hành chính các cấp (nếu có) về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ);

đ) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) tình hình quản lý hồ sơ, bản đồ; mốc, tuyến địa giới hành chính theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị và địa phương khi lập, thực hiện quy hoạch có ảnh hưởng đến mốc, tuyến địa giới hành chính các cấp phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mốc, tuyến địa giới hành chính. Trường hợp bất khả kháng làm ảnh hưởng đến mốc, tuyến địa giới hành chính phải báo cáo Sở Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Quản lý, lưu trữ bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của thành phố; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về địa giới hành chính;

b) Tổ chức chuyển giao, hướng dẫn và sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho các địa phương theo quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai có liên quan đến đường địa giới hành chính các cấp theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 công tác quản lý hồ sơ bản đồ mốc tuyến địa giới hành chính Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 công tác quản lý hồ sơ bản đồ mốc tuyến địa giới hành chính Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 công tác quản lý hồ sơ bản đồ mốc tuyến địa giới hành chính Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 công tác quản lý hồ sơ bản đồ mốc tuyến địa giới hành chính Cần Thơ

           • 27/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực