Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ CÁC VI PHẠM QUẢNG CÁO, RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH

Luật Quảng cáo được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Quảng cáo, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từng bước đi vào n nếp, đảm bảo đúng pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định. Việc phát tờ rơi, tờ gấp quảng cáo tại các ngã ba, ngã tư đường gây cản trở lưu thông; dán quảng cáo trên cây xanh, cột điện, bờ tường của cơ quan, trường học, bệnh viện... làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, không gian trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, vi phạm quy định nếp sng văn minh đô thị. Việc thông tin, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ... là nhu cầu chính đáng của cá nhân, doanh nghiệp, nhưng với cách quảng cáo như hiện nay đã gây bức xúc dư luận xã hội. Có nội dung quảng cáo cho vay không cần thế chấp và nhiều nội dung tiềm ẩn những nguy cơ khó lường.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về quảng cáo thông qua các phương thức đặc thù của ngành (pa - nô, băng - rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, phóng thanh) nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp, văn minh; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ sở để tỉnh quản lý tốt hơn công tác quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

Điều tra, xác minh thực chất việc quảng cáo cho vay không thế chấp, nếu nội dung quảng cáo sai sự thật, mang tính chất lừa đảo, gây nhiều rủi ro cho người dân thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền rộng rãi đến người dân về tính chất nguy hiểm của hành vi quảng cáo này, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trẻ; khuyến khích người dân tiếp cận với các quỹ tín dụng chính thống.

3. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí và tuyên truyền của tỉnh như Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã mở các chuyên trang, chuyên mục, viết tin bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về quảng cáo; phản ánh công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt ở địa phương; phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm về quảng cáo rao vặt sai quy định; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia quản lý quảng cáo rao vặt hiệu quả.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân có nhà ở dọc các tuyến đường tham gia tố giác, ngăn chặn các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định.

5. Đề nghị Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định tại địa phương. Tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với thanh thiếu niên để giáo dục, vận động thanh thiếu niên không sơn, vẽ, viết, dán... tùy tiện lên các công trình công cộng; đăng ký tuyến đường thanh niên tình nguyện quản lý quảng cáo, rao vặt sai quy định tại địa phương.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo tại địa phương; tổ chức các đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; phát động các địa phương đăng ký tuyến đường không có quảng cáo, rao vặt trái phép; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo trái phép và thông báo kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; tiến hành quy hoạch, xây dựng các địa điểm quảng cáo, rao vặt miễn phí để phục vụ nhu cầu quảng cáo, rao vặt của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu để tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép xảy ra tại địa bàn của đơn vị mình.

Việc lp lại trật tự kỷ cương trong quảng cáo rao vặt sai quy định, trả lại cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn tỉnh là việc làm cấp bách, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ngành chức năng và các cấp, các ngành có liên quan. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị này. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TTT
U; TTHĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ng
ọc).

KT. CHỦ TCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định Tiền Giang

             • 18/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực