Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức Cần Thơ 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Để việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 56/2015/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, tổ chức và đơn vị trực thuộc quản lý;

b) Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác, công khai, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; việc đánh giá, phân loại phải đúng thẩm quyền, đúng quy định và phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

c) Khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức. Đối với đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

d) Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại làm căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này;

e) Người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với cán bộ công chức, viên chức hằng năm theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 02 hằng năm.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Căn cứ kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện trong thực hiện nhiệm vụ công vụ hằng năm, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tự đánh giá và phân loại theo những nội dung quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức quy định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 24 tháng 02 hằng năm.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức Cần Thơ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức Cần Thơ 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Hùng Dũng
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức Cần Thơ 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức Cần Thơ 2015

           • 30/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực