Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện thành công Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra có trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện. Ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào ngày 01/7/2016 trên địa bàn tỉnh Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến tận thôn, xóm, khu vực nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

4. Các Sở, ngành tỉnh có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cung cấp thông.tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện hoàn thành công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Ban chỉ đạo tỉnh.

5. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn đúng theo phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh;

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng trên địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra;

- Tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ tại cấp huyện, xã; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra;

Chỉ đạo Kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê danh sách các đơn vị thuộc diện điều tra;

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung của cuộc Tổng điều tra đến mọi người dân để họ hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về Ban Chỉ đạo cấp trên đúng theo thời gian như kế hoạch đã đề ra.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; giao Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực, tăng cường chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Chỉ đạo tỉnh) để có sự chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Bình Định 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành23/06/2016
        Ngày hiệu lực23/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Bình Định 2016

           • 23/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực