Chỉ thị 145-CT

Chỉ thị 145-CT năm 1985 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thu và ghi bằng ngoại tệ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 145-CT phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thu ghi bằng ngoại tệ


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 1985 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC THU VÀ GHI BẰNG NGOẠI TỆ

Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc đã quyết định phát hành phiếu công trái thu và ghi bằng ngoại tệ.

Để triển khai thi hành pháp lệnh, theo đề nghị của các Bộ Tài chính, Ngoại giao, Ngoại thương, Lao động, Ngân hàng Nhà nước và Ban Việt Kiều Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định cụ thể việc phát hành công trái thu và ghi bằng ngoại tệ như sau:

1. Về nguyên tắc, việc vận động mua công trái ở nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng pháp luật và những quy định về quản lý tiền tệ của nước sở tại, không để gây ra sự cố trong quan hệ đối ngoại, không gây khó khăn cho kiều bào ta trong quan hệ với nước sở tại.

2. Đối tượng vận động mua công trái bằng ngoại tệ là người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và công tác ở nước ngoài.

Không đặt vấn đề vận động người nước ngoài mua công trái. Trường hợp người nước ngoài tự nguyện yêu cầu mua công trái thì ủy ban trung ương vận động mua công trái phối hợp với Bộ Ngoại giao xem xét cụ thể từng trường hợp và quyết định nhận hay không nhận.

Đối với người nước ngoài là thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con đẻ) của người Việt Nam thì vận động mua công trái như người Việt Nam.

3. Tuỳ tình hình cụ thể ở mỗi nước mà vận động mua công trái công khai, hợp pháp hay vận động mua công trái không công khai. Nhà nước cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và hợp pháp cho người Việt Nam ở nước ngoài mua công trái.

4. Công trái bằng ngoại tệ được bán cho các đối tượng cư trú ở trong nước trong các trường hợp sau đây:

a) Người cư trú ở trong nước có thân nhân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về qua Ngân hàng Nhà nước;

b) Người cư trú ở trong nước có ngoại tệ chưa kê khai với Nhà nước, nay dùng để mua công trái. Việc đem ngoại tệ mua công trái được xem như làm thủ tục kê khai theo điều lệ quản lý ngoại hối.

5. Ngoại tệ được dùng mua công trái bao gồm ngoại tệ, chuyển đổi và ngoại tệ không chuyển đổi.  

Căn cứ vào tính chất của từng loại ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Ngoại thương) sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính quy định thể thức thu và ghi trên phiếu công trái.

Đối với các loại ngoại tệ không chuyển đổi, cần quy đổi sang tiền Việt Nam để ghi vào phiếu công trái như điều 4 pháp lệnh quy định. Khi quy đổi sang tiền Việt Nam thì áp dụng tỷ giá khuyến khích, cụ thể là:

- Đối với ngoại tệ các nước xã hội chủ nghĩa thì áp dụng tỷ giá khuyến khích như đối với người đi hợp tác lao động gửi tiền về.

- Đối với ngoại tệ các nước ngoài xã hội chủ nghĩa thì áp dụng tỷ giá có thưởng như đối với kiều hối.

6. Phiếu công trái của những người cư trú ở nước ngoài phải được bảo quản trong nội địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương chịu trách nhiệm bảo quản phiếu công trái cho các đối tượng nói trên với các thủ tục thuận tiện.

7. Công trái thu và ghi bằng ngoại tệ do Bộ tài chính thống nhất quản lý phát hành theo chế độ chung về phát hành công trái quy định trong nghị định số 145-HĐBT ngày 06/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Ngân hàng Ngoại thương có trách nhiệm bán công trái bằng ngoại tệ, thu tiền, trao hoá đơn nhận tiền cho người mua, ghi tên người mua và số tiền mua vào phiếu công trái, bảo quản phiếu công trái tại Ngân hàng Ngoại thương, chuyển tiền bán công trái về nước và nộp vào ngân sách Nhà nước.

8. Các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ta ở nước ngoài được uỷ nhiệm quản lý việc phát hành công trái ở nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về mặt quan hệ đối ngoại và của Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Ngoại thương) về mặt nghiệp vụ phát hành công trái. Ở các nước không có cơ quan đại diện ngoại giao thường trú thì Ban Việt Kiều Trung ương phối hợp với các Đại sứ kiêm nhiệm vận động mua công trái thông qua các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài.

9. Các tổ chức quản lý các đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ làm công tác vận động mua công trái trong các đối tượng thuộc diện quản lý của mình dưới sự chỉ đạo thống nhất về mặt đối ngoại của Bộ Ngoại giao thông qua hệ thống Sứ quán đặt ở các nước, cụ thể là:

 Các tổ chức thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp vận động trong sinh viên, học sinh.

Các tổ chức thuộc Bộ Lao động và Tổng cục dạy nghề vận động trong công nhân lao động  và học sinh học nghề.

Các tổ chức thuộc Bộ Ngoại thương và Bộ Ngoại giao vận động trong cán bộ, công nhân,viên chức thuộc ngành mình.

Các hội Việt kiều yêu nước vận động trong kiều bào sinh sống ở nước ngoài.

10. Các cơ quan được giao nhiệm vụ nêu trên cần ra các văn bản hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện chỉ thị này.

 

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố HữuĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu145-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/1985
Ngày hiệu lực04/05/1985
Ngày công báo30/04/1985
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 145-CT phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thu ghi bằng ngoại tệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 145-CT phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thu ghi bằng ngoại tệ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu145-CT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành19/04/1985
        Ngày hiệu lực04/05/1985
        Ngày công báo30/04/1985
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 145-CT phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thu ghi bằng ngoại tệ

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 145-CT phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thu ghi bằng ngoại tệ

              • 19/04/1985

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/04/1985

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/1985

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực