Chỉ thị 146-TTg

Chỉ thị 146-TTg năm 1978 về việc nghiêm chỉnh chấp hành thể lệ, chế độ về quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 1978 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH THỂ LỆ, CHẾ ĐỘ VỀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1978 có vị trí đặc biệt trọng yếu đối với việc hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản 5 năm 1976-1980.

Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng Chính phủ giao cho các ngành, các địa phương là nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu quan trọng của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 mà Đại hội Đảng lần thứ IV đã thông qua, nhất là những chỉ tiêu về nông nghiệp, thủy lợi, trồng rừng, v.v… Trong khi triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1978, một số địa phương do không thấy hết yêu cầu của nền kinh tế quốc dân đã tùy tiện thay đổi danh mục công trình xây dựng cơ bản mà Chính phủ đã giao, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư, tăng thêm khối lượng đầu tư xây dựng cần nhiều xi-măng, sắt thép, làm đảo lộn các mặt cân đối.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1978, theo đúng tinh thần nghị quyết số 37-CP ngày 09-02-1978 của Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố:

- Phải quán triệt hơn nữa phương hướng kế hoạch Nhà nước 5 năm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng các công trình nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp như kế hoạch đã giao; thi công dứt điểm để sớm huy động vào sản xuất và sử dụng các công trình đã ghi kế hoạch, tránh dàn ra quá nhiều công trình, gây ứ đọng và lãng phí về vốn, vật tư, lao động.

- Căn cứ vào kế hoạch Nhà nước giao trong quyết định số 23-CP ngày 24-01-1978 của Hội đồng Chính phủ, các tỉnh, thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện và giao kế hoạch xuống cơ sở không được trái với các chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước đã giao, theo đúng tinh thần nghị định số 135-CP ngày 30-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và chỉ thị số 119-TTg ngày 04-11-1969 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu có chỉ tiêu nào thấy cần bổ sung, điều chỉnh, thì phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để xin bổ sung, điều chỉnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được tự ý thay đổi danh mục các công trình đã ghi kế hoạch, không được làm đảo lộn cơ cấu vốn đầu tư đã ghi vào kế hoạch lấy vốn của công trình này để chi cho công trình khác chưa được Chính phủ xét duyệt.

- Đối với các công trình do các tỉnh, thành phố phân bổ vốn công trình dưới hạn ngạch và vốn tự bố trí, trong quý I-1978 các tỉnh, thành phố phải đăng ký danh mục công trình với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính (Ngân hàng kiến thiết trung ương) và Ngân hàng Nhà nước để theo dõi và cấp phát vốn.

- Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo chặt chẽ các chi hàng kiến thiết, Ty tài chính và chi nhánh ngân hàng ở các tỉnh, thành phố trong việc cho vay và cấp phát đối với các công trình xây dựng, nhất thiết không được cấp phát hoặc cho vay đối với các công trình làm trái chế độ hiện hành về quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thuộc tính văn bản 146-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 146-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/03/1978
Ngày hiệu lực 01/04/1978
Ngày công báo 30/04/1978
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 146-TTg nghiêm chỉnh chấp hành thể lệ, chế độ quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 146-TTg nghiêm chỉnh chấp hành thể lệ, chế độ quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 146-TTg
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành 17/03/1978
Ngày hiệu lực 01/04/1978
Ngày công báo 30/04/1978
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 17/03/1978

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/04/1978

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/1978

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực