Chỉ thị 149-TTg

Chỉ thị 149-TTg năm 1961 bổ sung Chỉ thị 440-TTg về việc lập kế hoạch đào tạo công nhân và tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 149-TTg bổ sung Chỉ thị 440-TTg lập kế hoạch đào tạo công nhân tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1961 

 

CHỈ THỊ

BỔ SUNG CHỈ THỊ SỐ 440-TTG NGÀY 09-01-1959 VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BỔ SUNG NHÂN CÔNG

Ngày 09-01-1959 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 440-TTg về việc chỉnh đốn chế độ tổng hợp và quản lý kế hoạch lao động tiền lương và quản lý quỹ lương có quy định: "... Việc lập kế hoạch đào tạo công nhân lành nghề và tổng hợp kế hoạch nhân công trong kế hoạch lao động tiền lương sẽ do ngành lao động các cấp và ở huyện là cán bộ phụ trách nhân lực Ủy ban hành chính huyện phụ trách, ở cấp trung ương sẽ do Bộ Lao động tổng hợp gửi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ở cấp tỉnh sẽ do Ty, Phòng Lao động cấp tỉnh tổng hợp cho cả cấp huyện gửi cho Ủy ban Kế hoạch tỉnh".

Sau khi ban hành chỉ thị này, Bộ Lao động đã họp với các Bộ, các ngành và Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố để phổ biến chỉ thị và các biểu mẫu kế hoạch bổ sung nhân công. Đến nay, nói chung các Bộ, các ngành, các địa phương chưa chú ý đầy đủ việc lập các kế hoạch này; nhiều ngành, nhiều địa phương không lập được kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân để gửi cơ quan lao động hoặc có gửi nhưng lại rất chậm và thường không cân đối với kế hoạch sản lượng hoặc kế hoạch xây lắp; kế hoạch bổ sung nhân công không ăn khớp với chỉ tiêu lao động, lập kế hoạch không theo mẫu và thời gian quy định nên cơ quan lao động rất khó tổng hợp kế hoạch của các ngành.

Vì vậy có tình trạng cần nhân công đến đâu tuyển đến đấy, không có kế hoạch, gây ra nhiều lãng phí và làm cho Ủy ban hành chính các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc điều phối và quản lý nhân công.

Để bổ khuyết tình hình nói trên, Thủ tướng Chính phủ nhắc các ngành, các địa phương khi lập kế hoạch của ngành mình đồng thời phải lập kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân gửi đến cơ quan lao động tổng hợp theo quy định của Chỉ thị 440-TTg, và bổ sung thêm một số điểm sau đây:

1. Các Bộ, các ngành trung ương và các địa phương có tuyển dụng nhân công (không phân biệt có nghề hay không nghề) vào các việc sản xuất, xây dựng cơ bản, thăm dò địa chất, giao thông vận tải, thương nghiệp và các cơ quan sự nghiệp cần tuyển thêm người mới đều phải lập kế hoạch bổ sung nhân công hàng năm và từng quý.

Việc lập kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân tiến hành như sau:

a) Các Bộ, các ngành, các địa phương dựa vào kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch số lượng nhân viên công tác dự thảo cho năm kế hoạch mà làm dự kiến kế hoạch bổ sung nhân công cho các xí nghiệp, công trường. Riêng ngành xây dựng cơ bản nếu công việc gì cần xin dân công thì ghi thêm số dân công xin sử dụng.

Những kế hoạch này tuy chưa được Chính phủ phê chuẩn nhưng rất cần thiết cho việc nghiên cứu và chuẩn bị tổng hợp của Bộ Lao động. Vì vậy, sau khi làm xong, chậm nhất là cuối tháng 11 của năm báo cáo các Bộ, các ngành, các địa phương cần gửi cho Bộ Lao động một bản. Đối với các xí nghiệp thuộc trung ương quản lý nằm ở các khu, tỉnh, thành, khi gửi cho Bộ chủ quản thì đồng gửi cho cơ quan  lao động địa phương một bản.

b) Bộ Lao động và cơ quan lao động các khu, tỉnh, thành có trách nhiệm tổng hợp các dự án kế hoạch bổ sung nhâng công và kế hoạch đào tạo công nhân của các Bộ, các ngành, các địa phương, và nghiên cứu đề xuất ý kiến giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch các khu, tỉnh, thành có những nhận định đúng về các nguồn  nhân công bổ sung, tình hình đào tạo công nhân, tình hình cân đối kế hoạch nhân công và     nhiệm vụ, khả năng đào tạo của các ngành, các cơ sở sản xuất, trước khi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trình kế hoạch lên Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

c) Trong quá trình tiến hành xây dựng kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân, các Bộ, các ngành nhất là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Ủy ban Kế hoạch các địa phương có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với ngành lao động để trao đổi những tài liệu cần thiết nhằm giúp Bộ Lao động thực hiện được nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch theo trong chỉ thị quy định.

2. Sau khi kế hoạch đã được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn, các Bộ, các ngành, các địa phương phải gửi kế hoạch chính thức về nhu cầu nhân công, kế hoạch đào tạo và bổ sung công nhân cho Bộ Lao động và cơ quan lao động các địa phương (thời gian chậm nhất là một tháng kể từ ngày kế hoạch được Chính phủ phê chuẩn).

Trong quá trình thực hiện, nếu kế hoạch bổ sung nhân công có sự thay đổi, các Bộ các ngành cần kịp thời báo cho Bộ Lao động và cơ quan lao động các địa phương để điều chỉnh lại kế hoạch cho sát với thực tế.

Bộ Lao động và cơ quan lao động các khu, tỉnh, thành cần kiểm tra lại số liệu và tham gia ý kiến về biện pháp thực hiện kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân với các ngành, các địa phương. Sau đó, cơ quan lao động các khu, tỉnh, thành chịu trách nhiệm tổng hợp các kế hoạch bổ sung nhân công và đào tạo công nhân của các ngành trong tỉnh và các huyện gửi đến. Bộ Lao động chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân của các Bộ, các ngành, các địa phương và lập dự án phân phối nhiệm vụ cho các địa phương kèm theo những biện pháp cụ thể để thực hiện.

3. Bộ Lao động có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bổ sung nhân công, kế hoạch đào tạo công nhân của các Bộ, các ngành và các địa phương. Ủy ban hành chính và cơ quan lao động các khu, tỉnh, thành có nhiệm vụ đôn đốc, giúp đỡ các xí nghiệp, công trường ở địa phương (kể cả những đơn vị thuộc trung ương quản lý) thực hiện tốt kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân. Ở các huyện, do cán bộ chuyên trách công tác nhân lực của huyện (châu hoặc quận) chịu trách nhiệm lập kế hoạch bổ sung nhân công và theo dõi đôn đốc việc thực hiện dưới sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính huyện, đảm bảo cung cấp nhân công theo kế hoạch đã phân phối cho huyện.

Các Bộ, các ngành trung ương và các địa phương có nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch đào tạo công nhân từng tháng, từng quý và hàng năm với Bộ Lao động để Bộ Lao động tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Các Bộ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban hành chính các cấp nghiên cứu kỹ chỉ thị này và thi hành nghiêm chỉnh những điều đã quy định.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu149-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 149-TTg bổ sung Chỉ thị 440-TTg lập kế hoạch đào tạo công nhân tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 149-TTg bổ sung Chỉ thị 440-TTg lập kế hoạch đào tạo công nhân tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu149-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýLê Thanh Nghị
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 16
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 149-TTg bổ sung Chỉ thị 440-TTg lập kế hoạch đào tạo công nhân tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 149-TTg bổ sung Chỉ thị 440-TTg lập kế hoạch đào tạo công nhân tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công