Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC

Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật 2013 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1497/CT-BNN-PC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2013-2016

Trong giai đoạn 2009-2012, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm và có các hoạt động cụ thể chỉ đạo việc thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số (Đề án 554). Do đó, Đề án đã đạt được những kết quả rất khả quan, giúp cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và nâng cao hơn về trình độ hiểu biết pháp luật, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Đề án 554 nói riêng đi vào nề nếp. Nhiều cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành phố có cách làm sáng tạo, đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm tốt để nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy vậy, việc thực hiện Đề án còn nhiều tồn tại cần khắc phục, như: tiến độ triển khai chậm; sự phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa trung ương và địa phương thiếu chặt chẽ; chế độ thông tin báo cáo chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định; một số địa phương chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí thường xuyên cho hoạt động của Đề án; các mô hình chưa được nhân rộng; còn nhiều người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa nắm được các qui định pháp luật cơ bản nên tình trạng vi phạm pháp luật còn khá phổ biến.

Để thực hiện tốt nội dung của Đề án trong giai đoạn 2013-2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến ngày 10 tháng 4 năm 2013 về Tổng kết Đề án 554 giai đoạn 2009-2012, phương hướng, kế hoạch Đề án giai đoạn 2013-2016.

2. Khẩn trương lập kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) tiếp tục thực hiện Quyết định 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2016; phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện từ năm 2013 để duy trì hoạt động và đảm bảo tiến độ đề án.

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo (hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện Đề án) ở địa phương.

Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án (hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện Đề án) cần kiện toàn, có kế hoạch hoạt động và phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Đối với các địa phương khác, đề nghị sớm thành lập Ban chỉ đạo Đề án do đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, thành phố làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp) làm Phó Trưởng ban và thành viên là lãnh đạo của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban dân tộc cấp tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan.

4. Tiếp tục phát huy sự sáng tạo, lồng ghép các hoạt động, nhân rộng các mô hình tuyên truyền có hiệu quả như tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật..., mở rộng đối tượng tuyên truyền ở các vùng nông thôn, biên giới, hải đảo; tổ chức các trung tâm trợ giúp pháp lý, giải đáp pháp luật cho người dân; lựa chọn nội dung pháp luật để tuyên truyền, phổ biến phù hợp với
đối tượng, địa bàn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ đề, chủ điểm, sát thực với từng đối tượng người dân; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại các địa phương. Thực hiện các hướng dẫn của các cơ quan chủ trì các tiểu đề án ở Trung ương và duy trì chế độ báo cáo thường kỳ theo qui định.

Đồng thời đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Dân tộc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các tiểu đề án giai đoạn 2013-2016 và kế hoạch hàng năm; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án để phê duyệt trong tháng 5/2013 làm căn cứ đề nghị cấp kinh phí thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- TW Hội Nông dân Việt Nam;
- TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NNPTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ NNPTNT;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1497/CT-BNN-PC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1497/CT-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2013
Ngày hiệu lực06/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1497/CT-BNN-PC

Lược đồ Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật 2013 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật 2013 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1497/CT-BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành06/05/2013
        Ngày hiệu lực06/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật 2013 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1497/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật 2013 2016

           • 06/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực