Chỉ thị 15/2003/CT-UB

Chỉ thị 15/2003/CT-UB về tổ chức phát hành Công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang

Chỉ thị 15/2003/CT-UB phát hành Công trái giáo dục An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2003/CT-UB phát hành Công trái giáo dục An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 15/2003/CT-UB

Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục-đào tạo, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 về việc phát hành công trái giáo dục để hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu không còn phòng học tranh, tre, nứa lá và kiên cố hóa trường học. Ngày 31/3/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2003/NĐ-CP qui định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị số 07/2003/CT-TTg về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003. Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các DNNN thực hiện tốt các yêu cầu sau :

1- Trong thời gian tổ chức phát hành công trái, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc vận động và hưởng ứng mua công trái giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm; làm tốt việc vận động cán bộ, công chức và nhân dân tích cực hưởng ứng mua công trái giáo dục, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Ngành Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành liên quan, với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua Công trái giáo dục.

2- Căn cứ chỉ tiêu được giao, UBND các huyện, thị xã, thành phố tính toán khả năng cụ thể để giao chỉ tiêu vận động đến từng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, cụm dân cư; tổ chức chỉ đạo toàn diện; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc vận động mua công trái trên địa bàn.

3- Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc tổ chức các điểm bán công trái và triển khai các hình thức bán công trái phù hợp với mọi đối tượng; tổ chức bàn bán công trái lưu động tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa điểm tập trung đông dân cư; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua công trái, không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân.

4- Sở Văn hóa-Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với KBNN và các cơ quan hữu quan có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền về việc phát hành công trái để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ tham gia mua công trái; thường xuyên thông tin kết quả phát hành và kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia mua Công trái giáo dục.

5- Giao Sở Tài chính-Vật giá phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các Sở, Ban ngành, các DNNN, UBND các huyện, thị xã, thành phố, làm đầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hàng tuần, tháng và báo cáo tổng kết kết quả phát hành Công trái giáo dục.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các DNNN tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để đợt phát hành Công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh nhà đạt kết quả tốt.-

 

 

Nơi nhận :
- TTTU,HĐND,UBND,UBMTTQ
- Bộ Tài chính )để
- KBNN TW )biết
- Các Sở,Ban ngành,đoàn thể,DNNN
- UBND các huyện, thị,thành phố
- Chánh,Phó VP UB 
- P.Tổng hợp
- Lưu.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
Nguyễn Minh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2003/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2003
Ngày hiệu lực28/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 15/2003/CT-UB phát hành Công trái giáo dục An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2003/CT-UB phát hành Công trái giáo dục An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2003/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Minh Nhị
        Ngày ban hành28/04/2003
        Ngày hiệu lực28/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 15/2003/CT-UB phát hành Công trái giáo dục An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2003/CT-UB phát hành Công trái giáo dục An Giang