Chỉ thị 15/2006/CT-UBND

Chỉ thị 15/2006/CT-UBND tăng cường bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2006/CT-UBND bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2006/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 02 tháng 6 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN MẠNG LƯỚI BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hệ thống thông tin liên lạc có tầm quan trọng đặc biệt, là công cụ phục vụ đắc lực cho sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thông tin trong toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã nỗ lực triển khai và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng bưu chính, mạng viễn thông và an ninh thông tin trên địa bàn Tỉnh.

Tuy nhiên, cho đến nay ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ mạng lưới viễn thông chưa cao, việc làm đứt cáp quang và trộm cắp cáp đồng vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương. Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân và chính quyền các cấp trong việc bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm:

- Nghiên cứu các biện pháp bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông trình Ủy ban nhân dân Tỉnh các giải pháp khả thi, hiệu quả nhất và tổ chức chỉ đạo thực hiện khi được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ mạng lưới bưu chính, viễn thông của các doanh nghiệp.

- Chủ trì giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong quá trình thi công, sửa chữa, bảo vệ... các công trình bưu chính, viễn thông và các mối quan hệ khác ảnh hưởng đến an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông.

2. Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm:

- Tổ chức phổ biến rộng rãi các quy định về bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông trong nhân dân, đặc biệt là những hộ dân có tuyến cáp của doanh nghiệp đi qua.

- Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, các ban, ngành, đoàn thể Tỉnh và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền giáo dục về tầm quan trọng của mạng lưới bưu chính, viễn thông, trách nhiệm bảo vệ mạng lưới bưu chính, viễn thông của mọi người.

- Nghiên cứu và đề xuất với Sở Bưu chính, Viễn thông các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc.

- Chủ động phối hợp với Công an Tỉnh và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông của doanh nghiệp mình.

- Báo cáo Sở Bưu chính, Viễn thông phương án thi công các công trình bưu chính, viễn thông có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi an toàn mạng lưới của các doanh nghiệp khác.

3. Công an Tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông lập kế hoạch tăng cường bảo vệ mạng lưới bưu chính, viễn thông và triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh; kịp thời, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các vụ vi phạm; xây dựng phương án phối hợp hành động trong những tình huống khẩn cấp.

4. Các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông trong công tác thực hiện chức năng quản lý các dự án xây dựng hoặc sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng... thuộc ngành quản lý có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông.

5. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bảo vệ mạng lưới thông tin trong phạm vi cơ quan, nhà ở. Trước khi xây dựng, sửa chữa các công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông phải thông báo đến Sở Bưu chính, Viễn thông thiết kế và giải pháp thi công.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành thuộc huyện, thị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đoàn thể, tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông và an ninh thông tin trên địa bàn.

7. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 09/2000/CT-UB ngày 04 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường bảo vệ mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn Tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2006
Ngày hiệu lực12/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2006/CT-UBND bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2006/CT-UBND bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành02/06/2006
        Ngày hiệu lực12/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 15/2006/CT-UBND bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2006/CT-UBND bảo đảm an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông Đồng Tháp

              • 02/06/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực