Chỉ thị 15/2007/CT-UBND

Chỉ thị 15/2007/CT-UBND tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2007/CT-UBND đảm bảo an ninh thông tin trong viễn thông Internet Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Đông Hà, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN MẠNG LƯỚI, AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH,VIỄN THÔNG VÀ INTERNET.

Thời gian vừa qua, hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tốc độ phát triển nhanh, diện rộng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trong khi đó, các thế lực thù địch và đối tượng tội phạm không ngừng lợi dụng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Internet để:

- Chuyển hướng truy cập, thay đổi nội dung các trang web, phát tán tài liệu phản động, tuyên truyền, kích động chống phá chế độ;

- Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính;

- Trộm cắp cáp truyền dẫn và các thiết bị viễn thông, trộm cắp cước viễn thông, làm gián đoạn thông tin, ảnh hưởng đến các dịch vụ hành chính điện tử, gây thiệt hại về kinh tế, đe dọa an ninh quốc gia.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tăng cường bảo đảm an toàn an ninh thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước đối với việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Internet trong tình hình mới, Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Internet:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về Bưu chính, Viễn thông và Internet; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đưa vào lưu trữ và chuyển đi trên mạng khi sử dụng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Internet.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ an toàn hoạt động mạng lưới, thiết bị đầu cuối thuê bao và mật khẩu truy cập của mình; Kịp thời phát hiện và cung cấp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các thông tin về những hành vi xâm hại đến an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong các hoạt động Bưu chính, Viễn thông và Internet.

- Có các biện pháp bảo vệ an toàn hệ thống máy tính: cài đặt các phần mềm chống virus, tường lửa, lưu phòng dữ liệu. Những máy tính soạn thảo hoặc lưu giữ các tài liệu điện tử thuộc diện bí mật Nhà nước không được kết nối internet.

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan hữu quan và các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn mạng cập nhật các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin mới nhất.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính,Viễn thông, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông điều tra khảo sát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp Bưu chính,Viễn thông xây dựng các phương án bảo vệ phòng chống cháy nổ, tuần tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất cơ sở hạ tầng mạng lưới Bưu chính, Viễn thông; phương án phối hợp hành động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

- Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu điều tra phá án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra phá án kịp thời, hiệu quả các vụ trộm cắp cáp viễn thông, trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính;

- Kịp thời thông báo với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và nhân dân về những thủ đoạn của các thế lực phản động và bọn tội phạm lợi dụng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông để xâm phạm đến an ninh quốc gia, tài sản công và các lợi ích khác của khách hàng.

3. Sở Bưu chính,Viễn thông:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động Internet theo thẩm quyền được giao; Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, các đại lý internet trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về Bưu chính Viễn thông và internet; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, kiên quyết các vi phạm về an ninh thông tin; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ thanh tra Sở, cán bộ Phòng bảo vệ An ninh Kinh tế, cán bộ Phòng hạ tầng kinh tế (quản lý đô thị) cấp huyện về nghiệp vụ và các công nghệ mới phục vụ cho việc thanh tra, điều tra các vụ vi phạm.

- Nghiên cứu, triển khai hệ thống thu thập thông tin và tư vấn qua mạng Internet; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn thông tin đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; Khẩn trương kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin-Viễn thông để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có sự cố xẩy ra;

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã:

- Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong việc quản lý các công trình phát triển hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Internet trên địa bàn;

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình và phát động rộng rãi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an toàn, an ninh mạng lưới Bưu chính, Viễn thông, không để lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước.

- Chỉ đạo các ban, ngành chức năng UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm xảy ra tại địa phương mình.

UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT (để b/c)
- T.Trực Tỉnh uỷ; TT. HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã;
- Công an tỉnh;
- Các DN Bưu chính, Viễn thông
- Đài PTTH tỉnh, Báo QT;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2007/CT-UBND đảm bảo an ninh thông tin trong viễn thông Internet Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2007/CT-UBND đảm bảo an ninh thông tin trong viễn thông Internet Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 15/2007/CT-UBND đảm bảo an ninh thông tin trong viễn thông Internet Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2007/CT-UBND đảm bảo an ninh thông tin trong viễn thông Internet Quảng Trị

              • 24/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực