Chỉ thị 15/2007/CT-UBND

Chỉ thị 15/2007/CT-UBND về triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ thị 15/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 3658/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006, Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Cư trú và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Công an thành phố:

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thành phố và công an các quận, huyện, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo công an các cấp, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của công an các cấp; những người tham gia công tác tiếp nhận thông báo lưu trú tại các khu vực dân cư;

b) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; lựa chọn, bố trí những cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, đã qua đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú ở các địa điểm tiếp công dân đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch;

Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú; giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về đăng ký, quản lý cư trú;

Kiên quyết xử lý nghiêm và điều chuyển sang làm công tác khác những cán bộ thiếu năng lực, có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

c) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung, quy trình, thủ tục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú của công an quận, huyện, xã, phường theo quy định; kiểm tra việc thực hiện về đăng ký và quản lý cư trú của các cơ quan, tổ chức, nhà ở tập thể, các cơ sở cho thuê lưu trú, hộ gia đình; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú;

d) Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp có đủ điều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật cư trú để có kế hoạch thực hiện việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời hạn quy định. Củng cố, sắp xếp các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú thuận lợi để công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú;

đ) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung khoản 2 của Chỉ thị này;

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về đăng ký, quản lý cư trú với nội dung rõ ràng, dễ hiểu;

f) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán, đề xuất UBND thành phố về kinh phí và trang thiết bị phương tiện phục vụ cho việc đăng ký, quản lý cư trú, thu thập lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu về cư trú phục vụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú;

g) Có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Luật Cư trú của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm phải sơ kết báo cáo về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến quy định về hộ khẩu để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Phối hợp với Công an thành phố thực hiện nội dung điểm e khoản 1 Chỉ thị này.

3. Sở Văn hoá Thông tin: Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an thành phố, UBND các cấp, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Tài Chính: Phối hợp với Công an thành phố thực hiện nội dung điểm f khoản 1 Chỉ thị này.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú cho cán bộ, công nhân viên chức, thành viên, hội viên biết, thực hiện và đôn đốc việc thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trú trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

6. Chủ tịch UBND các quận, huyện:

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến cư trú. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo lực lượng Công an quận, huyện, UBND xã, phường; lực lượng Bảo vệ dân phố, Tổ dân phố, Ban nhân dân thôn tham gia cùng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quản lý.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

8. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực14/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành04/07/2007
        Ngày hiệu lực14/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 15/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Cư trú Đà Nẵng