Chỉ thị 15/2014/CT-UBND

Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2014/CT-UBND quản lý cán bộ công chức xã phường thị trấn Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) của tỉnh Thái Nguyên đã tăng về số lượng, có bước tiến bộ rõ rệt về chất lượng và năng lực thực tiễn, tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Bên cạnh những ưu điểm, tích cực, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn có những mặt hạn chế, yếu kém về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác không đồng đều giữa các chức danh; một số chức danh bầu cử không đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao, còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; công tác quản lý cán bộ, công chức của một số địa phương chưa chặt chẽ; tính cục bộ địa phương, dòng họ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ; chưa kiên quyết trong việc phê duyệt nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người không đủ tiêu chuẩn. Những hạn chế, yếu kém đó đã tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc sau đây:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phê duyệt nhân sự bầu cử, tuyển dụng những người đủ tiêu chuẩn theo quy định vào đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải từ trung cấp trở lên. Ưu tiên người có trình độ cao hơn và có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở để bầu cử giữ chức danh cán bộ cấp xã.

2. Thực hiện kiện toàn các chức danh bầu cử theo quy định, tuyển dụng kịp thời các chức danh công chức theo biên chế được giao. Những đơn vị cấp xã được giao 02 biên chế công chức Văn phòng - Thống kê trở lên thì bố trí 01 công chức làm công tác Văn phòng Đảng uỷ.

3. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc quy định đánh giá cán bộ, công chức định kỳ hàng năm để làm căn cứ xét thi đua khen thưởng; giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức cấp xã vi phạm pháp luật.

4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, với việc khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ tin học. Ưu tiên bố trí sử dụng cán bộ, công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền cử đi học đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng sau khi trở về địa phương.

5. Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã không đủ tuổi tái cử và những người không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

6. Kịp thời kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Cuối năm thực hiện nghiêm túc chế độ đánh giá Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể để làm căn cứ đánh giá tiêu chí số 18 theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

7. Đề nghị các huyện, thành, thị uỷ có kế hoạch lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Ủy ban nhân nhân cấp xã định kỳ vào tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ.

Giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ cuối năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh uỷ;
- UB MTTQ và các Đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban ngành của tỉnh;
- Các huyện, thành, thị uỷ;
- UBND các h, tp, tx;
- Lưu: VT, NC.son.
Sonnh\CT09. 120b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2014/CT-UBND quản lý cán bộ công chức xã phường thị trấn Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2014/CT-UBND quản lý cán bộ công chức xã phường thị trấn Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 15/2014/CT-UBND quản lý cán bộ công chức xã phường thị trấn Thái Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2014/CT-UBND quản lý cán bộ công chức xã phường thị trấn Thái Nguyên

              • 29/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực