Chỉ thị 15/CT-TTg

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2016 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị ln thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Kết quả của Kỳ thi này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Với sự phối hợp chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành, sự tham gia tích cực của các địa phương và sự đồng thuận ủng hộ của toàn xã hội, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 về cơ bản đã đạt được các Mục đích, yêu cầu đề ra; kết quả thi đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, việc công bố kết quả thi và sử dụng kết quả thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng còn bất cập, gây bức xúc trong dư luận.

Để Kỳ thi năm 2016 được tổ chức an toàn, trung thực, khách quan và tạo Điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung làm tốt những công việc trọng tâm sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch triển khai; dự báo sát thực các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để chủ động phương án xử lý, giải quyết phù hợp; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các trường đại học thực hiện chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt Kỳ thi; phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả Kỳ thi phục vụ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học, bảo đảm công bằng, thuận lợi cho thí sinh và nhà trường;

b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết liên quan đến Kỳ thi, kết quả Kỳ thi, kết quả tuyển sinh. Giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các Điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, đăng ký xét tuyển trực tuyến và chuyển phát kịp thời hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tài chính bảo đảm tổ chức Kỳ thi hiệu quả, Tiết kiệm.

4. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố phối hp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa Điểm tổ chức thi trong các ngày thi.

5. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các ngành, các cấp hữu quan tạo Điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối việc vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi. Cục Hàng không Việt Nam tạo mọi Điều kiện để việc vận chuyển đề thi bằng máy bay thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

6. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án phòng chống lụt bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời Tiết và thiên tai, tạo Điều kiện tốt nhất để Kỳ thi diễn ra an toàn.

7. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế, bệnh viện các tuyến của các tỉnh, thành phố chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; có phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa Điểm tổ chức thi.

8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên cung cấp điện ổn định cho địa Điểm ra đề thi, in sao đề thi và các địa Điểm tổ chức coi thi, chấm thi trong các ngày diễn ra Kỳ thi.

9. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân ở xa về dự thi.

10. Các Bộ, ban, ngành khác, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương triển khai tổ chức Kỳ thi; thực hiện tốt những nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị trong kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi.

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị và triển khai tổ chức cụm thi ở địa phương; đặc biệt lưu ý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại các cụm thi và tạo Điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở xa về dự thi;

b) Hỗ trợ tối đa các trường đại học được phân công về địa phương chủ trì cụm thi trong việc bố trí các Điểm thi thuận lợi, sử dụng cơ sở vật chất trên địa bàn, huy động lực lượng cán bộ, giáo viên của địa phương tham gia công tác coi thi, chấm thi; bảo đảm an ninh, trật tự các Điểm thi và an toàn cho tất cả các khâu của Kỳ thi;

c) Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để bảo đảm tổ chức các cụm thi dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do sở giáo dục và đào tạo chủ trì;

d) Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai Điều kiện tham dự Kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về Điều kiện kinh tế hay đi lại.

12. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến Kỳ thi; bố trí đầy đủ cán bộ tham gia tổ chức thi và tuyển sinh; nghiêm túc triển khai tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ được cử tham gia, bảo đảm tuyn sinh công bằng, minh bạch tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bức xúc như một số nơi năm 2015.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
240

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2016
Ngày hiệu lực14/05/2016
Ngày công báo23/05/2016
Số công báoTừ số 347 đến số 348
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành14/05/2016
        Ngày hiệu lực14/05/2016
        Ngày công báo23/05/2016
        Số công báoTừ số 347 đến số 348
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016

           • 14/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực