Chỉ thị 15-CT/TW

Chỉ thị 15-CT/TW năm 1997 về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15-CT/TW tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội


BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 15-CT/TW

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi triển khai Điều lệ bảo hiểm xã hội theo Bộ Luật lao động, được sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng tổ chức, bộ máy, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội; tổ chức thu đạt kết quả khá cao, chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội và bước đầu đã hình thành được quỹ bảo hiểm xã hội tập trung độc lập với ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội còn một số mặt chưa tốt :

- Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh và việc chấp hành chi bảo hiểm xã hội theo chứng từ chưa được thực hiện nghiêm túc.

- Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm chế độ bảo hiểm xã hội các năm trước đây chưa được thực hiện dứt điểm.

- Công tác quản lý hồ sơ, lý lịch gốc của người lao động ở nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp thiếu chặt chẽ, có nơi để thất lạc hồ sơ, nên đã ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, trước mắt ảnh hưởng đến tiến độ cấp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội chưa được quan tâm một cách đúng mức.

Để tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật định, Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo một số công việc sau đây :

1- Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, trọng tâm là thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo đảm nguyên tắc có tham gia thì mới được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

2- Trong năm 1997, các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo tổ chức bảo hiểm xã hội cùng với các ngành liên quan làm tốt công tác kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, cấp lại sổ (hoặc thẻ) lĩnh lương hưu và trợ cấp của các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, đồng thời thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định. Công việc này liên quan đến hàng triệu người lao động, nên phải có những biện pháp chỉ đạo thích hợp, bảo đảm chặt chẽ, công bằng.

3- Các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước tăng cường lãnh đạo, giám sát, kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện đúng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Chống các biểu hiện tiêu cực, thất thoát trong công tác này. Các cơ quan thanh tra phải kết luận giải quyết dứt điểm những vi phạm đã được phát hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các chế độ bảo hiểm xã hội, những trường hợp nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật.

4- Các cấp uỷ đảng định kỳ nghe lãnh đạo cơ quan bảo hiểm xã hội báo cáo việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội để uốn nắn và chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện.

5- Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các ngành có liên quan tổ chức sơ kết hoạt động bảo hiểm xã hội trong thời gian qua, có những kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các chế độ bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện mở rộng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc các thành phần kinh tế và sớm xây dựng Luật bảo hiểm xã hội.

6- Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ và trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và rộng hơn trên lĩnh vực này.

7- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hướng dẫn báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, động viên mọi người tích cực và chủ động tham gia công tác bảo hiểm xã hội.

8- Ban Kinh tế Trung ương giúp Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Khả Phiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15-CT/TW

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15-CT/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/1997
Ngày hiệu lực26/05/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15-CT/TW

Lược đồ Chỉ thị 15-CT/TW tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15-CT/TW tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15-CT/TW
        Cơ quan ban hànhBộ Chính trị
        Người kýLê Khả Phiêu
        Ngày ban hành26/05/1997
        Ngày hiệu lực26/05/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 15-CT/TW tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15-CT/TW tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội

             • 26/05/1997

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/1997

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực