Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2013 tuyên truyền Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính thống kê Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây viết tắt là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP có tác động đến mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đến công tác thống kê như thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê và sử dụng thông tin thống kê... Vì vậy, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải được phổ biến về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Để Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các ngành, tổ chức, các đoàn thể, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Cục Thống kê thành phố, Chi cục Thống kê các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đến các tổ chức, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan nhằm góp phần tích cực vào việc quản lý công tác thống kê.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện:

a) Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để không ngừng nâng cao nhận thức việc chấp hành pháp luật về thống kê đến các đơn vị phòng, ban của quận, huyện và UBND các xã, phường trên địa bàn;

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể và định kỳ báo cáo với UBND thành phố (thông qua Cục Thống kê) về việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của các đối tượng báo cáo Thống kê, báo cáo Tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm được, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê.

4. Cục Thống kê thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện trong việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn theo quy định của Luật Thống kê với UBND thành phố;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBND thành phố.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2013
Ngày hiệu lực23/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2013 tuyên truyền Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính thống kê Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2013 tuyên truyền Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính thống kê Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành23/10/2013
        Ngày hiệu lực23/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2013 tuyên truyền Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính thống kê Đà Nẵng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2013 tuyên truyền Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính thống kê Đà Nẵng

             • 23/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực