Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 15/CT-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thvà các tổ chức Chính trị - Xã hội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần tích cực phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí trong nhiều năm liên tục.

Tuy vậy, số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông chưa được một số sở, ngành, địa phương chú trọng quan tâm đúng mức; ý thức của người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế; hạ tầng, tổ chức giao thông tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Đáng chú ý, thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người (trong 7 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng làm chết 25 người, bị thương 8 người).

Nguyên nhân chủ yếu là do sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa quyết liệt, thường xuyên, chưa huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các nhiệm vụ và giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa được tổ chức thực hiện triệt để, thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao, còn nhiều yếu kém, thiếu sót; công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên một số lĩnh vực còn bất cập; sự phối hợp của các ngành, các cấp với các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông chưa thường xuyên và thiếu chặt chẽ; công tác xử lý của các cơ quan chức năng chưa kiên quyết, chưa nghiêm minh...

Đ phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đồng thời thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến đò vi phạm các quy định về quản lý vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải, “xe dù, bến cóc”, phương tiện không đảm bảo các quy định, điều kiện về bảo dưỡng, niên hạn, an toàn kỹ thuật phương tiện... Đồng thời, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, quyết định các vị trí, tuyến đường kiểm tra tải trọng lưu động, tập trung kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gn khu vực kho, cảng bin, bến bãi, mỏ vật liệu,... nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô vận tải và xử lý vi phạm về kích thước thành thùng xe.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khin phương tiện, quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm; kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạch, trung tâm đăng kiểm vi phạm quy định về quản lý, vi phạm quy trình tác nghiệp, có tiêu cực.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, xây dựng các công trình giao thông; xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhà thầu, đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với các đoạn đường vừa thi công vừa khai thác trong quá trình thi công, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết tình trạng vi phạm lòng, lề đường và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố. Phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt thống nhất các nội dung liên quan đến thẩm định thiết kế, sản xuất, lắp đặt tấm lát tạo êm thuận tại các lối đi dân sinh ngang qua đường sắt.

- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban ATGT tỉnh trong việc phát hiện và có phương án xử lý, khắc phục nhanh các “điểm đen” về tai nạn giao thông; thường xuyên kiểm tra, xây dựng phương án phân luồng, phân tuyến, tổ chức giao thông, rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông phù hợp để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền địa phương cấp huyện tiếp tục rà soát, kiểm tra các vi phạm hành lang an toàn đường sắt, xóa bỏ đường ngang, lối đi dân sinh trái phép.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân liên quan; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn giao thông.

- Quán triệt, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kim định an toàn kỹ thuật phương tiện.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát, kiến nghị điều chỉnh tổ chức giao thông, khắc phục các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường tỉnh, đường đô thị phù hợp, đảm bảo an toàn; khảo sát, lập phương án xử lý các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức nắm, phân tích, đánh giá, chỉ đạo sát, đúng tình hình trật tự ATGT để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các Ban, ngành, hội, đoàn ththực hiện thường xuyên có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng vùng, miền để nâng dần ý thức chp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Huy động lực lượng tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tiềm n tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Huy động các lực lượng Cảnh sát khác tham gia phối hợp với Cảnh sát giao thông báo đảm trật tự, an toàn giao thông ở những tuyến đường, địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về hạ tầng, tổ chức giao thông, các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, chú ý các tuyến đường mới đưa vào khai thác, sử dụng.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn như phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, không đăng ký, đăng kim; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; cảng, bến không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn; phương tiện mang biển kiểm soát nước ngoài hoạt động trên địa bàn...

- Chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên; khởi tố, đề nghị đưa ra truy tố, xét xử một số trường hợp vi phạm điển hình để cảnh báo, phòng ngừa các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, điều tra giải quyết TNGT tổng hợp, phân tích và thông báo người vi phạm trật tự, an toàn giao thông thuộc quản lý của sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và của các địa phương đThủ trưởng các đơn vị, địa phương đó xem xét, đánh giá trách nhiệm và hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, hội viên, đoàn viên chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên và sinh viên chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành.

- Tăng cường thời gian, tần suất, nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, thường xuyên phát sóng, đăng báo các thông điệp về an toàn giao thông, phản ánh được những hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra để cán bộ, nhân dân hiểu và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở (truyền thanh xã, phường, thị trấn, cơ quan, tuyên truyền trực tiếp) pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa cho người dân bằng các hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường học, tăng thời gian và đa dạng hóa hình thức giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông ở tất cả các cấp học; giáo dục học sinh, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là việc học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe đạp điện. Có biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường; đưa tiêu chí chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào công tác đánh giá đạo đức học sinh hàng năm. Chỉ đạo các trường học vận động các tổ chức, cá nhân trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy.

5. Sở Văn hóa và Th thao

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu (sách, bài viết, hình ảnh...) về an toàn giao thông cho cán bộ làm công tác tuyên truyền lưu động ở các huyện, thị xã, thành phố. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa và các hình ảnh về an toàn giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền nội dung “Văn hóa giao thông” và tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân.

6. Sở Tư pháp

- Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật toàn tỉnh để làm nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến các đối tượng tham gia giao thông.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh và các ban, ngành, đoàn th có liên quan tổ chức tốt Hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông” năm 2017.

7. Sở Y tế

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp sơ cứu, cấp cứu ban đầu nạn nhân bị tai nạn giao thông cho cán bộ, cộng tác viên ở các trạm y tế dọc theo tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; các lái xe, tình nguyện viên và lực lượng Cảnh sát giao thông.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

8. Sở Công Thương

Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm, xe máy điện.

9. Sở Nội vụ

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Nội vụ cấp huyện và các phòng liên quan phối hợp cơ quan Công an cùng cấp tiếp nhận thông tin liên quan đến người vi phạm trật tự, an toàn giao thông để tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xét các danh hiệu thi đua hàng năm của tổ chức, cá nhân có vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

10. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; tăng cường việc phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong hệ thống tổ chức của mình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; vận động hội viên, đoàn viên tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

- Đưa công tác ph biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra các bến đò do địa phương quản lý, kiên quyết đình chỉ những bến, đò không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; chủ động đề ra các phương án chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý các địa điểm họp chợ buôn bán trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông nhất là các ngày lễ, ngày giáp Tết; có biện pháp xử lý nhng yếu tố gây mất an toàn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện và giám sát việc thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra tình hình trật tự, an toàn giao thông trong thời gian vừa qua, nhất là trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đường giao thông nông thôn đcó kế hoạch, giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là khu vực nông thôn.

- Tiếp tục đẩy mạnh, áp dụng các biện pháp quyết liệt trong việc thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông.

12. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì biên soạn, tổ chức in tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, cấp phát cho các tổ chức, đoàn thể có liên quan nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và lồng ghép tuyên truyền trong các đt sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, đoàn thể.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, đoàn thể duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả. Kịp thời thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức các diễn đàn, hội thi có chủ đề an toàn giao thông đạt hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải và Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phê bình, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thi hành nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để b/c
- Thường trực Tỉnh ủy; Để b/c
- Chủ tịch UBND tỉnh; Để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cục QLĐB II;
- Văn phòng TT Ban ATGT t
nh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Công ty CP Đường sắt Nghệ T
nh;
- Công ty CP Đường s
t Thanh hóa;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh- TP).
- Lưu VT
UBND tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2017
Ngày hiệu lực19/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHuỳnh Thanh Điền
        Ngày ban hành19/09/2017
        Ngày hiệu lực19/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Nghệ An

           • 19/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực